DB Schenkers adm. direktør Michael Holmstrøm mener at hans selskap og Bring ikke konkurrerer på like vilkår.
DB Schenkers adm. direktør Michael Holmstrøm mener at hans selskap og Bring ikke konkurrerer på like vilkår.

Holmstrøms bredside mot Posten

Krangelen mellom Schenker og PostNord på den ene siden og Posten og Bring på den andre fortsetter.

Publisert

Adm. direktør Michael Holmstrøm i Schenker As mener Bring bør skilles fra Posten Norge AS.

Bakgrunn: 
Transportgiganter angriper Posten
Posten: - PostNord og Schenker roter seg bort

Holmstrøm begrunner dette slik i en pressemelding:

Begrunnelsen er at det vil bli sunnere konkurranse i logistikkmarkedet dersom alle aktører kan konkurrere på like vilkår. Innlegget er et svar til et tidligere debattinnlegg fra Posten Norge. 

Her er et utdrag av Holmstrøms innlegg i Aftenposten 16. januar 2017:

Staten med skattebetalernes penger ødelegger logistikkmarkedet i Norge.  Hvorfor skal staten v/Posten Norge investere i et marked med konkurranse og overkapasitet? Posten kjøpte nylig opp et selskap innen flis-, bulk- og gjødseltransporter, som ikke er i tråd med Postens samfunnsoppdrag. Det er ikke statens oppgave å bygge seg opp i et marked der det i utgangspunktet er sterk og sunn konkurranse i Norge.

De siste 5 årene har Postens logistikk (Bring) økt omsetningen med 25 %, men tapt penger pga dyre oppkjøp og prisaggresivitet. Bring har store underskudd over flere år (2015: -495 mill. kr.). Posten Norge har de siste 5 årene fått mer enn 1,7 milliarder kroner i statlige tilskudd samtidig som postsegmentet har levert gode resultater (2015: +698 mill. kr.). Riksrevisjonen påpeker at avkastningen fra Postens investeringer i Bring er langt under statens krav. I takt med den ulønnsomme satsingen har utbetaling av utbytte til staten blitt kraftig redusert for helt å ha opphørt etter 2013. Posten skal investere ca. 4 milliarder kroner i felles terminalstruktur innen 2018 for å samlaste brev og gods samtidig som brevvolumene synker raskt. Viser ikke dette at det må være en sammenblanding av post og logistikk?  Brings tjenester produseres i en Postfinansiert produksjon. I perioden 2005-15 steg brevporto inntil 20 gram med 83 %, mens inflasjonen var 21,5 % og lønnsøkningen 46 %.

Vi krever:

  • Tilgang til den felles postinfrastruktur som er bygget opp med statlige midler - på like vilkår som Bring selv opererer under.
  • At Bring selges eller skilles ut som et eget selskap uavhengig av Posten Norge, slik at mistanken om kryssubsidiering og statsstøtte kan legges til side.