DB Schenkers Michael Holmstrøm, Terje Aarbog fra DHL, Tore K. Nilsen fra Posten/Bring og Robin Olsen fra PostNord møttes til diskusjon om fremtidens logistikk på Gardermoen mandag.
DB Schenkers Michael Holmstrøm, Terje Aarbog fra DHL, Tore K. Nilsen fra Posten/Bring og Robin Olsen fra PostNord møttes til diskusjon om fremtidens logistikk på Gardermoen mandag.

- Må stå sammen mot de «nye» konkurrentene

THE QUBE (MTlogistikk.no): A-laget var samlet til debatt på Gardermoen mandag.

Publisert

Hvordan har transportørene posisjonert seg med tanke på fremtidens transport- og logistikknæring?

Det var temaet da toppsjefene fra DHL, PostNord, Bring og DB Schenker var samlet for å se inn i krystallkula under formiddagssesjonen under Transport & Logistikk på Gardermoen mandag.

Tore K. Nilsen, konserndirektør divisjon Logistikk i Posten Norge, oppsummerte utfordringen ganske greit i sin innledning:

- Det handler om å henge med.

- Endringsbehovet er absolutt til stede. Og frustrasjonen er nok til stede hos oss, for dette går ganske fort. Men jeg tror vi har tid, legger han til.

PostNords Robin Olsen trakk fram fem punkter den nordiske logistikktilbyderen satser på.

- Først og fremst må vi møte den digitale fremtiden med nye tjenester og digitale plattformer. Et godt eksempel er FlexChange som vi har levert, der levering kan endres av kunden etter at varen er sendt.

- Det andre er nordiske logistikktjenester. Norden er i ferd med å bli ett marked. Det er viktig å ha et heldekkende nordisk tilbud.

- Forbrukere og mottakere som i større grad tar kontrollen over sine leveringer.

- Effektivisering. Digitaliseringen gir muligheter innen effektivisering, sammen med automatisering.

- Miljø. Jernbane når vi kan, bil når vi må. Vi går mot mer elektrisk distribusjon på bydistribusjon.

Nye konkurrenter

 DB Schenkers Michael Holmstrøm tror at nye og moderne selskaper vil gjøre seg gjeldene på logistikkarenaen.

- Vi ser nye, disruptive forretningsmodeller dukker opp og gjør oss vondt. Jeg tror morgendagens konkurrenter er helt andre enn de vi tenker på i dag, sier han, og la til at digital kompetanse blir like viktig i fremtiden som logistikk-kompetanse, dersom man skal kunne samle og bruke big data til sin fordel

DHL Express’ Terje Aarbog understreket viktigheten av å tiltrekke seg de klokeste hodene.

- Vi må tiltrekke oss de beste menneskene. Det å lede framover nå er helt annerledes enn det har vært tidligere. Ledelseskompetanse er noe vi setter høyt hos oss, sa Aarbog.

Samarbeid

Konkurransen fra nye og fremadstormede aktører, kan fremtvinge samarbeid mellom dagens konkurrenter, tror debattantene. 

- Jeg tror det blir et økosystem av digitale plattformer som henger sammen. Det kan gjøre at forbrukeren eller bedriftsmottakeren får varen på den måten den eller de ønsker. Det er flere drivkrefter som peker i retning av samarbeid mellom samlasterne. Andre og nye konkurrenter vil tvinge fram deling av informasjon, sier Robin Olsen i PostNord.

Tore K. Nilsen er mer skeptisk til deling av informasjon mellom dagnes store konkurrenter.

- Jeg ser ikke for meg at vi har en felles server med informasjon om ti år, sier han, men erkjenner at disrputive start-ups kan gjøre at samlasterne er i i samme, og kanskje utsatte båt.

Holmstrøm tror at konkurransen utenfra vil fremtvinge deling mellom dagens aktører.

- Jeg tror ikke vi kommer til å dele kunder. Men det kommer masse med startups i hele verden. Masse andre bransjer kommer til å bli våre konkurrenter. Amazon har begynt å rote i våre bransjer, og Alibaba gjør det, sier Holmstrøm.

- Vi ser også at innen e-handel vil det være en helt annen form for deling enn vi gjør i dag, selv om vi ikke kommer til å dele kunder, sier DHLs Terje Aarbog.