Posten med avis-kupp i Stockholm

Posten-eide Bring-Citymail skal levere post og aviser i den svenske hovedstaden.

Publisert Sist oppdatert

Posten Norge går sammen med de svenske avisene Svenska Dagbladet og Dagens Nyheter om felles post- og avisdistribusjon i Stockholm.

Det er Bring Citymail, som eies av Posten Norge, og de svenske avisenes distribusjonsvirksomhet, Pressens Morgontjänsts (Premo), som etablerer et felles selskap. Selskapet skal dele ut morgenaviser, brev, småpakker og reklameaviser i Stor-Stockholm. I praksis er dette en fusjon av Premo og Bring Citymails virksomhet i Stockholms-området.

– Dette er strategisk riktig og styrker vår posisjon i en av Nordens mest folkerike og raskt voksende regioner, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.

Bring Citymail har vært på det svenske markedet i mer enn ti år. Nå håper de to avtalepartnerne å utnytte stordriftsfordelene og kapasiteten i distribusjonsnettet ved å inkludere flere tjenester.

– De to selskapene som slår seg sammen utfyller hverandre godt og kan utvikle nye tjenester for eksempel innenfor distribusjon av netthandelsvarer. Vi får synergier ved å utnytte felles distribusjon, systemer, biler og bygninger, sier Mejdell.

Det er administrerende direktør Patrick Östberg i Bring Citymail som skal lede det nye selskapet, som etter planen skal starte opp i første halvår 2014. Bring Citymails virksomhet i øvrige deler av Sverige drives videre som før.

Bring Citymail omsetter for 800 millioner svenske kroner og har rundt 1500 medarbeidere. Selskapet når mer enn 2,5 millioner postkasser i Stockholm, Göteborg, Malmö, Mälardalen og Gotland. Det er 54 prosent av Sveriges husstander og selskaper.