Flaskevann fra drikkevannskilde i Porsgrunn vil finne sjøveien til Midtøsten neste år. Avbildet Sverre Hammer, daglig leder i Norway Spring Water as. Foto: Vivi Sævik, PD/Grenland Havn
Flaskevann fra drikkevannskilde i Porsgrunn vil finne sjøveien til Midtøsten neste år. Avbildet Sverre Hammer, daglig leder i Norway Spring Water as. Foto: Vivi Sævik, PD/Grenland Havn

Flaskevann til Midtøsten via Breviksterminalen

- Vann er en undervurdert ressurs her i Norge, sier Sverre Hammer, daglig leder i Norway Spring Water.

Publisert

Selskapet planlegger etablering av fabrikk for å tappe vann på flasker for utskipning via Breviksterminalen til Midtøsten, opplyser Grenland Havn.

Brevik og Breviksterminalen ble det naturlige valget for en slik etablering, fordi vannet i Porsgrunn kommune har høy kvalitet og ikke minst fordi logistikken vil bli svært enkel.

Drikkevannskilden

Norway Spring Water har fått lisens fra Porsgrunn kommune, som gir dem mulighet til å tappe vann fra Porsgrunns drikkevannskilde 150 meter fra der hvor fabrikken skal etableres. Vannet vil bli tappet på flasker i en circa 200 kvadratmeter stor og 7 meter høy bygning, som planlegges bygd våren 2020 på den såkalte Barnehagetomta ved Breviksterminalen. Tomta er eid av Tangen Eiendom as, og området er regulert til industri. Flaskevannet vil fraktes i containere til Breviksterminalen, som ligger like ved og derfra skipes ut til Midtøsten, opplyser Grenland Havn videre.

Infomøte

Onsdag 19.juni avholdt Tangen Eiendom as ved Grenland Havn og Norcem, og Norway Spring Water as et åpent informasjonsmøte, for å fortelle om planene for etableringen. Tilstede var representanter fra Porsgrunn kommune, Norcem, Renor og naboer som bor i umiddelbar nærhet til Breviksterminalen.

Ønsker start neste år

- Norway Spring Water er i dialog med distributører i Midtøsten, og dersom alt går etter planen, er det forventet at de første leveransene kan bli sendt i løpet av 2020. Sverre Hammer og Norway Spring Water har ambisjon om at dette skal Norges mest miljøvennlige vannfabrikk, forteller Grenland Havn.

Vil gi arbeidsplasser

Fabrikken vil kunne gi syv-ti nye arbeidsplasser. Norway Spring Water vil vektlegge fortsatt bruk av lokale samarbeidspartnere videre i etableringen.

Powered by Labrador CMS