H2-FORBRENNINGSMOTOR: Bosch leverer et kit med alle komponentene som trengs for å bygge om en forbrenningsmotor til hydrogendrift.
H2-FORBRENNINGSMOTOR: Bosch leverer et kit med alle komponentene som trengs for å bygge om en forbrenningsmotor til hydrogendrift.

Full satsning på fire drivlinjer

BOSCH: – Det er dette vi skal basere veksten på, sa Bosch-sjef Markus Heyn og viste frem det han kaller «fremtidens drivlinjer».

Publisert
BRENSELSCELLE-STACK: Bosch regner med at innen 2030 vil brenselscelleteknologien være like rimelig å benytte som diesel i langtransport.
BRENSELSCELLE-STACK: Bosch regner med at innen 2030 vil brenselscelleteknologien være like rimelig å benytte som diesel i langtransport.
FREMTIDEN: - Hydrogen vil være en viktig energibærer for fremtidens transport-behov, sier Dr. Markus Heyn, sjef for mobilitetsløsninger hos Robert Bosch Gmb
FREMTIDEN: - Hydrogen vil være en viktig energibærer for fremtidens transport-behov, sier Dr. Markus Heyn, sjef for mobilitetsløsninger hos Robert Bosch Gmb

- Selv om vi erkjenner at batterielektrisk er fremtiden for passasjerbilene, ser vi flere alternative drivlinje-løsninger i morgendagens lastebiler, fortsetter Heyn.

Under IAA viste selskapet nemlig frem komponenter for både batteri-elektriske-, brenselscelle- og hydrogen-forbrenningsmotorer.

- Vårt mål er at lastebilene ikke lenger skal være en byrde for klimaet, det er et ambisiøst mål ettersom global frakt er forventet å øke med 40 prosent innen 2030 og tredobles innen 2050, sier han.

- Dette er en ikke den eneste utfordring som påvirker logistikk-selskapene, uttalte Bosch-sjefen og ramset opp problemer og løsninger:

TESTER: Bosch har satt to hydrogenvarebiler i testdrift.
TESTER: Bosch har satt to hydrogenvarebiler i testdrift.

* Det mangler det 400.000 lastebilsjåfører i Europa, vi må derfor lære lastebilene å kjøre selv.

* Det er mangel på effektivitet og sikkerhet innenfor godstransport. Over en tredjedel av turene er med tomme biler, i tillegg så stjeles det gods for mer enn åtte milliarder euro i året. Dette må bekjempes med logistikktjenester som baseres på oppkoblede lastebiler.

* Det er et enormt utbud av IT-løsninger for å styre lastebilflåter. Dette er det viktig å samle på en plattform, her kommer Bosch og Amazon Web Services snart med en løsning, sier Heyn.

BYTTET UT: Batteripakkene i donor-bilen er erstattet med hydrogentanker.
BYTTET UT: Batteripakkene i donor-bilen er erstattet med hydrogentanker.

Fire drivlinjealternativ

Nyttekjøretøyindustrien står for rundt 25 prosent av inntektene til Bosch, og Heyn sier de vil fortsette å utvikle de fire drivlinjealternativene.

Dieselmotorene vil bli mer effektive med nye utslipps- og Co2-begrensninger. Standardene øker både i Kina og USA, og i Europa står Euro VII på trappene. Selskapet forventer derfor en kraftig vekst i etterspørselen etter etterbehandlingsenheter, og allerede i 2023 vil salget av Denoxtronic-etterbehandlings systemet øke med 10%.

Videre jobbes det med batterielektriske drivlinjer. Her har Bosch allerede 30 store ordre fra nyttekjøretøyprodusenter i de tre største økonomiske regionene. Bosch har utviklet komplette løsninger i tillegg til enkelt-komponenter. Selskapet har en e-aksel med motor, brems og styring for varebiler. Til lastebilsektoren har selskapet skalerbare elektriske motorer og inverter. Denne kombinasjonen skal ha en energieffektivitet på inntil 97 prosent og veier kun 80 kilo. Motoren har en kontinuerlig kraft på 100 kW og en topp på 129 kW med et moment på 430 Nm. Dette skal kunne drifte kjøretøyer inntil 8,5 tonn. Blant annet har man kuttet oljekjøling av motoren og integrert vannbasert kjøling sammen med resten av kjølesystemet til bilen.

Viser til Nikola

Det tredje utviklingsløpet er brenselscelle-teknologien, og ambisjonen er storskala-produksjon. Her viser selskapet blant annet til Nikolas hydrogenlastebil som benytter Bosch-systemet. Innen utgangen av 2022 vil 500 lastebiler med Boschs system rulle på veien. Innen 2025 forventer de at dette tallet er økt til 40.000 biler. Mot slutten av dette tiåret forventes det at en brenselscelle lastebil vil ha en kost paritet med en diesellastebil.

Det siste utviklingsløpet er en hydrogenmotor. Denne motoren vil være som en dieselmotor, men med grønn hydrogen vil den være helt klimanøytral. Ved lette kjøretøyer vil energieffektiviteten være lavere enn med en brenselscelle, men ved full-last vil energieffektiviteten være høyere. Derfor mener selskapet at dette er teknologien for langtransport og landbruks- og anleggsmaskiner. Denne teknologien testes nå ut i over 100 tekniske utprøvninger.

Powered by Labrador CMS