Børstad Transport er tildelt Logistikkprisen 2017 i Trøndelag. Her fra prisutdelingen under festmiddagen på Røroskonferansen lørdag kveld. Fre venstre: Jan Ola Strandhagen, Sverre Myrvold, Tor Jakob Reitan, Rolf Aarland og Guttorm Sand.. Foto; Per Dagfinn Wolden
Børstad Transport er tildelt Logistikkprisen 2017 i Trøndelag. Her fra prisutdelingen under festmiddagen på Røroskonferansen lørdag kveld. Fre venstre: Jan Ola Strandhagen, Sverre Myrvold, Tor Jakob Reitan, Rolf Aarland og Guttorm Sand.. Foto; Per Dagfinn Wolden

Logistikkpris til sprek 75-åring

Børstad Transport er tildelt Logistikkprisen 2017 i Trøndelag.

Publisert

Gründerbedriften har vært en pionér innen miljøfokusert transport arbeidet med håndtering av avfall.

Årets logistikkprisvinner ble tildelt prisen under festmiddagen på den tradisjonelle Røroskonferansen lørdag kveld, arrangert av Logistikkforeningen Trøndelag.

Priskomiteen fremhever Børstad Transport som en foregangsbedrift innen helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Siden Ola Børstad startet familieselskapet i 1942 for transport av tradisjonell gods, grus/masse- og tømmertransport har Stjørdal-selskapet utviklet seg til en trøndersk transportbastion med 117 ansatte og en bilpark på 85 enheter.

Priskomitéen understreker at Sverre Myrvold har satt store spor etter seg etter at han ble daglig leder i 1984.

Det er i denne perioden virksomheten utviklet seg til det den står for i dag. Sverre Myrvold har ledet virksomheten og utviklingen fram til 2015, hvor han overlot roret og den daglige ledelsen til Tor Jakob Reitan.

Børstad var allerede på tidlig 80-tall først ute med miljøstasjoner for farlig avfall fra husholdninger, og startet innsamling før forskriftene for miljøfarlig avfall kom.

Børstad var også først ute i Trøndelag med HMS i 1993.

I 1995 startet transportselskapet opp med landsdekkende innsamling av dekk og bygde behandlingsanlegg på Gardermoen for kværning av brukte dekk sammen med tre samarbeidspartnere.

Egen skole

Spesialtransport og håndtering av farlig avfall krever både riktig kompetanse og nødvendige sertifikater. Med egen skole lærer Børstad opp egne og andre sjåfører i form av grunnleggende utdanning, etterutdanning og videre spesialisering. Transportselskapet har eget målings- og belønningssystem som stimulerer den enkelte sjåfør til å minimere utslipp av farlige gasser.

- Som en kuriositet kan nevnes av bedriften i 10 år har hatt konsertkjøring og logistikken for Åge Aleksandersen og Sambandet, og hadde en stor utfordring med konserten i Royal Albert Hall, men også den ble løst på en utmerket måte. Etter at vi hadde valgt årets prisvinner ble vi kjent med at bedriften i år har 75 års jubileum, men som fortsatt har full fart fremover, understreket priskomitéleder, Rolf Aarland.