Innseiling Borg havn-prosjektet som er vedtatt i Nasjonal transportplan omfatter bare indre del av innseilingen til Borg havn, fra Røsvikrenna og inn. Det er også i dette området prøvemudringen skal foregå i høst.

Starter prøvemudring i Borg Havn

Innseiling Borg havn-prosjektet er viktig, både for sjøsikkerhet, næringsliv og miljø. Prøvemudringen, som starter 24. oktober, skal bidra til å kvalitetssikre utredninger og sikre at arbeidet blir gjennomført med de beste metodene for miljøet.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er Kystverket som uttrykker dette i en fersk pressemelding.

- Borg Havn er fornøyd med at prosjektet nå omsider er besluttet igangsatt. Og vi har forventning om at det etter prøvemudringen i høst, blir bevilget tilstrekkelig budsjettmidler til Kystverket i 2023 for å fullføre vedlikeholdsmudringen i innseilingen til Fredrikstad og Borg Havn. Tiltaket er avgjørende for næringslivet her, med fortsatt effektiv, sikker og miljøvennlig sjøtransport til og fra viktige industriarbeidsplasser i Nedre Glomma, påpeker assisterende havnedirektør Roar Johansen.

I liten skala

Kystverket forteller at de har inngått avtale med Repstad Anlegg AS, for gjennomføring av prøvemudring i prosjektet kalt «Innseiling Borg havn». Dette prosjektet er viktig, både for sjøsikkerhet, næringsliv og miljø.

Prøvemudringen, som starter 24. oktober, skal bidra til å kvalitetssikre utredninger og sikre at arbeidet blir gjennomført med de beste metodene for miljøet.

- Planen er å gjøre en mindre prøvemudring, som pågår i to-tre uker. Dette er et mindre pilotprosjekt som Kystverket gjennomfører, med håndtering av rene og forurensede masser, i tillegg til at vi får testet ulike avbøtende tiltak og styrket kunnskapen om disse. Dette gjør vi for å sikre at vi bruker de beste metodene, når vi skal begynne på hovedprosjektet. Gjennom prøvemudringen skal vi kvalitetssikre modeller og optimalisere overvåkingsprogrammet. Dessuten sikre at metodene vi velger, bidrar til å minimere miljøpåvirkningen fra tiltaket – altså verifisere, korrigere og forbedre før vi starter på prosjektet som er vedtatt i Nasjonal transportplan, NTP, forklarer prosjektleder Martin Fransson i Kystverket.

Referanseprosjekt

Entreprenør for prøvemudringen blir Repstad Anlegg AS og deres datterselskap Agder Marine AS.

- For oss er denne prøvemudringen å betrakte som et referanseprosjekt. Vi synes det er en interessant og positiv tilnærming å gjennomføre en prøvemudring i forkant av et større mudringsprosjekt. Det gir en større trygghet, om at beste metode blir valgt, samtidig som man får verifisert at beregninger, som er gjort i utredninger stemmer med virkeligheten. For oss som entreprenører gir det også en mulighet for læring. Økt og kvalitetssikret kunnskap i prosjektet, bidrar også til å redusere risikoen for aktuelle tilbydere i konkurransen om entreprenøroppdraget for prosjektet, sier daglig leder Bernt Olav Holen i Repstad Anlegg AS i nevne pressemelding. .

I forbindelse med prøvemudringen i oktober, planlegger Kystverket å invitere interesserte til en åpen dag. Der har man mulighet til å treffe ulike aktører, som er involvert i prosjektet og få informasjon om det man lurer på.

Se Kystverkets informasjonsvideo om prosjektet:

Ikke sør for Røsvikrenna

Prøvemudringen i oktober beskrives som «et lite pilotprosjekt».

Kystverket forteller at prosjektet som er planlagt å starte høsten 2023, innebærer å utdype Røsvikrenna til 12 meters dybde i 90 meter bredde. Dessuten skal snuplassen for skip ved Fuglevikbukta utdypes til 11 meters dybde. Utover det fornyer Kystverket sjømerkene i Røsvikrenna og ved snuplassen.

Misforståelser

- Det kan synes som om det er noen misforståelser ute og går, når det gjelder hva prosjektet vi starter opp i 2023 omfatter. Prosjektet som er vedtatt i Nasjonal transportplan, NTP, kan beskrives som et vedlikeholdstiltak og omfatter bare indre del av innseilingen til Borg havn, fra Røsvikrenna og inn. Selv om tillatelsen fra Miljødirektoratet også omfatter tiltak lenger sør i farleden, med fjerning av grunner ved hjelp av sprengning, er det bare indre del, altså fra Røsvikrenna og inn, som er planlagt startet opp høsten 2023. Det betyr at det heller ikke er noen sprengningsarbeid i prosjektet, verken under prøvemudringen i høst, eller ved mudring neste høst, forteller Fransson.

Prøvemudringen er finansiert over statsbudsjettet for 2022. Det NTP-vedtatte prosjektet starter høsten 2023, forutsatt at tiltaket får bevilgning over statsbudsjettet som legges frem i begynnelsen av oktober.

Litt om bakgrunnen

Frustrert havnedirektør retter skytset mot Kystverket (8. april 2021)

https://www.mtlogistikk.no/borg-havn-farledsutvidelse-kystverket/frustrert-havnedirektor-retter-skytset-mot-kystverket/566997

(((((Øyvind – ligger video hos Kystverket. Kanskje linke til en annen farledssak? ))))

https://kystverket.no/nyheter/starter-provemudring-i-borg-havn-i-oktober/

Powered by Labrador CMS