Ole A. Hagen ber myndighetene ta Blockchain-ansvar.
Ole A. Hagen ber myndighetene ta Blockchain-ansvar.

Blockchain endrer logistikkbransjen dramatisk

- Det betyr blant annet at behovet for en mellommann: en megler, en bank eller i logistikkbransjens tilfelle, en speditør, forsvinner med Blockchain og krypterte digitale valutaer.

Publisert

Det hevder Ole A. Hagen, kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord. Han ber nå myndighetene om å ta Blockchain-ansvar.

PostNord vil ha Forskningsrådet og Innovasjon Norges hjelp til å hekte norsk næringsliv på utviklingen av Blockchain-teknologien.

- Digital regnskapsbok

- Blockchain vil bety det samme for utveksling av verdier, som internett har betydd for utveksling av informasjon. Blockchain-teknologien vil gjøre det enklere, billigere og sikrere å gjennomføre transaksjoner både mellom bedrifter og mellom maskiner, skriver Ole Andreas Hagen i et innlegg i Dagens Næringsliv fredag.

Blockchain er en teknologi som kan sammenlignes med en digital regnskapsbok som oppdateres hvert tiende minutt, der transaksjonene ligger kronologisk og som i praksis er umulig å endre innholdet av. Denne «regnskapsboken» er distribuert til alle punkter i nettverket. Nettverket kan være offentlig og åpent eller privat og lukket og registrere alle typer transaksjoner av personer, varer, penger mm.

Bedriftens forsyningskjede

- For logistikkbransjen, som er en viktig del i bedriftenes forsyningskjede, vil Blockchain bety enormt. I en «smart kontrakt» kan en kunde og en leverandør i minste detalj beskrive forutsetningen for en leveranse. Denne kan programmeres slik at den kan gjennomføres som en (100 prosent) digital prosess. Varen eller containeren kan utstyres med en RFID-brikke, som gjør at den kommuniserer med annet utstyr og transportmidler underveis. Datamaskinene sørger for at alle toll- og fraktpapirer er fylt ut og godkjennes underveis. Det legges inn gitte forutsetninger for når varen skal være fremme og hva som skal være oppfylt for at betaling skal utløses. Når hele den logistiske operasjonen er gjennomført, vil pengene (bitcoin eller annen kryptert valuta) bli automatisk og kostnadsfritt oversendt leverandøren, skriver Hagen.

I en vitenskapelig artikkel har tre finske forskere beskrevet hvordan Blockchain kan bidra til en mer effektiv digitalisering av hele forsyningskjeden. Dette er gjort i et tett samarbeid med 30 finske bedrifter fra industri, bank & finans, IT- og logistikkbransjen.

- Norsk næringsliv og akademia må gjøre det samme: Trekke ut kunnskap og utvikle løsninger som utnytter den digitale flommen som kommer mot oss. PostNord vil følge dette opp overfor Innovasjon Norge og Forskningsrådet, skriver Ole A. Hagen.

Powered by Labrador CMS