Lastebilsjåføren ser ingen av disse bilene

NLF og forsikringsselskapet If mener at personbilene må ta mer hensyn til vogntogene på norske veier.

Publisert Sist oppdatert

Hittil i år har fire mennesker mistet livet i kollisjoner mellom vogntog og personbiler, viser tall fra Vegdirektoratet. I hele fjor ble 12 personer drept og over 100 skadd i slike ulykker.

Se videoinnslag nederst i artikkelen

– Når et vogntog er innblandet i en ulykke, blir konsekvensene mye større enn ved en ulykke mellom personbiler. Kjører du som privatbilist i fronten på en trailer, er det du som blir taperen, sier storbilsjef Olav Viken i If Skadeforsikring.

Stadig flere vogntog

Tunge kjøretøyer har hatt 40 prosent trafikkøkning på norske veier de siste ti årene. Og veksten bare fortsetter.  I tillegg kommer utenlandske vogntog, som det blir stadig flere av på norske veier.

– Vogntog er store og tunge, og vi møter dem overalt. Det er viktig å huske at disse kjøretøyene trenger ekstra lang tid på å bremse ned og at de har blindsoner som gjør at de ikke ser andre biler. Vi må derfor som privatbilister opptre mer defensivt i møte med dem, sier Viken.

Mange undervurderer risikoen ved å kjøre forbi et vogntog.  

– Det tar mye lengre tid å komme seg forbi et vogntog enn en vanlig bil. Sørg for at du har en lang strekning å gjøre det på, sier yrkessjåfør Tore Velten, som er også er nestleder i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

Når du har kommet forbi og skal tilbake i riktig fil, må du ikke svinge inn rett foran storbilen.

– Når du bremser ned til det du tror er fartsgrensen, kan storbilen ha større fart enn deg. Den er så tung at den kan få problemer med å bremse opp, advarer Velten.

Utsikten er begrenset fra førerhuset på en storbil. Det finnes blindsoner på høyre og venstre side, i tillegg til foran bilen. I disse sonene har sjåføren vanskelig for å se trafikkbildet.

– Det farligste er å kjøre forbi et vogntog på høyre side. Da er det stor fare for at sjåføren ikke ser deg. Dersom han bestemmer seg for å bytte fil, er du ille ute, sier Velten, som råder privatbilister til å holde avstand og bruke blinklys ved feltskifte.

En fører i lastebilen vil ikke ha mulighet til å se noen av personbilene rundt ham - de er alle i blindsonen.

Trailersjåførene har ansvar

Et fullastet vogntog kan veie over 50 tonn. Veiene er smale og sikkerhetsmarginene små. Det stiller store krav til yrkessjåførene.

– De fleste norske yrkessjåfører er ansvarsbevisste, men det finnes dessverre enkelte som tar litt for store sjanser. Transportbedriftene bør ta ansvar og luke bort risikosjåførene, råder Viken i If.

Det er stadig flere utenlandske trailere på norske veier.

– Mange utenlandske sjåfører er ikke vant til å kjøre på smale, svingete norske veier under barske vinterforhold. I tillegg er mange av kjøretøyene skodd med dårlig dekkutrustning.  Dette gjør det ekstra utfordrende for alle parter å møte de utenlandske vogntogene vinterstid, mener Tore Velten i NLF.

FAKTA OM STORBILER:

  • Det finnes omtrent 45 000 norske lastebiler og trekkbiler over 7,5 tonn.
  • I 2008 ble det fraktet 282 millioner tonn gods på norske veier.
  • Storbilene kjører oftest korte strekninger. Gjennomsnitts transportlengde per tonn fraktet gods i Norge var i 2008 under seks mil.
  • Tunge kjøretøyer har hatt 40 prosent trafikkvekst på norske veier de siste ti årene.
  • Prognoser for godstransport på vei de neste 30 årene indikerer en økning på 50-70 prosent i forhold til dagens nivå.
  • En trafikktelling gjennomført av NLF i 2013 viste at 36 prosent av registrerte vogntog og semitrailere var utenlandske.

Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for If Skadeforsikring.