Norske-tollen på verdenstoppen

– Det norske tollvesenet er på verdenstoppen i logistikk-kvalitet.

Publisert Sist oppdatert

Med denne beskjeden satte toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse standarden for Tolldagen 2014 på Oslo Kongressenter.

Tvinges til løsninger

– Logistikknæringslivet tvinger oss til å lage gode løsninger. Derfor må vi ta æren sammen med logistikerne for denne topp-posisjonen blant verdens tollmyndigheter, sa Røse.

Tar helt av

Hele 250 deltagere var møtt frem for å delta på historiens andre Tolldag torsdag. Det er 70% flere enn fjorårets arrangement. Dette tar bare helt av, var det noen som sa. 

– Det skyldes nok at stadig flere av oss er opptatt av at legale, logistiserte varer skal gå mest mulig smertefritt over grensen, understreket Røse.

Med årets Tolldag følger etaten opp fjorårets suksess på Gardermoen, og har nok en gang alliert seg med organisasjonene NHO Logistikk og Transport og Logistikkforeningen.

Målgruppen

Målgruppen for Tolldagen er virksomheter som har oppgaver knyttet til import og eksport av varer. Dagen er et møtested for representanter for næringslivet og Tollvesenet med foredrag og samtaler om grensekryssende vareførsel og logistikk.

Endring av Tollvesenets oppgaver i forbindelse med overføring av mva. og særavgifter til Skattetaten, tollvesenets samarbeid med andre etater og tollskyldnerspørsmålet var sentrale tema på Tolldagen 2014.

Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse er stolt over at Tollvesenet i Norge topper Verdensbankens logistikkrangering for 2014.

Ikke så morsomt

Men nå vil regjeringen flytte deler av tollansvaret over til skatteetaten. – Jeg skjønner ikke hvorfor de gjør dette, sier Røse som får støtte av blant andre Tom Rune Nilsen i NHO Logistikk og Transport.

Unikt

– Det norske tollvesenet utfører ikke bare egne oppgaver, men også oppgaver på vegne av en rekke andre myndigheter som Statistisk sentralbyrå, Statens landbruksforvaltning, Mattilsynet og Statens legemiddelverk. På denne måten trenger næringslivet kun å forholde seg til tollvesenet ved grensepasseringen. Det unike tollsamarbeidet vi har med Finland og Sverige bidrar også sterkt til at Norge rangerer øverst, sa Røse i velkomsttalen på Tolldagen 2014.