Vinner av WISTA LeaderShip Award

Birgitte Ringstad Vartdal, administrerende direktør i Golden Ocean, er tildelt WISTA LeaderShip Award 2017.

Publisert

WISTA Norway tildeler Vartdal prisen for hennes bidrag til den maritime industrien, hennes kompetanse og lederegenskaper innen den tradisjonelt mannlige dominerende rollen som administrerende direktør.

Pristildelingen markeres også på Nor-Shipping 30. mai.

- Birgitte Ringstad Vartdal har levd opp til WISTAs kjerneverdier og bidratt til utviklingen av maritim industri gjennom sin kapasitet som administrerende direktør i et ekstremt utfordrende marked. Hun er profesjonell, åpen og dedikert, og en viktig modell for yngre kvinner i maritim industri, sier Bjørg Ekornrud, president for WISTA Norway.

Foregangskvinne

Valgkomiteen sier følgende i sin argumentasjon: Birgitte Ringstad Vartdal er den første kvinnelige konsernsjef i rederiene i Fredriksen-konsernet. Hun har vist en imponerende snuoperasjon av selskapet i et veldig tøft marked etter at hun overtok toppledelsen i Golden Ocean, implementert en vellykket refinansiering og offensiv investering når man kjøpte et betydelig antall nye fartøy.

Vartdal ble valgt enstemmig utnevnt til WISTA Leadership Award 2017 på WISTA Norges ordinære generalforsamling nylig.

Sunnmøringen Birgitte Ringstad Vartdal ble sjef i Golden Ocean i april 2016. Hun har da vært finansdirektør i Fredriksen-selskapet siden 2010.

Vartdal er sivilingeniør i fysikk og matematikk fra NTNU, og har i tillegg en master i finansiell matematikk.