PostNord kjøper Bilfrakt Bothia-selskap

De kjøpte selskapene har en årlig omsetning på ca. 1 milliard og 280 ansatte.

Publisert Sist oppdatert
 

PostNord AB har signert en avtale om kontant kjøp av 100% av aksjene i Bilfrakts datterselskap Nordic Cool Logistics AB (NKL) og TransBothnia AB. Oppkjøpet betyr at PostNord utvider sin logistikkvirksomhet i Sverige innen stykk-, termo- og partigods.

Bilfrakt er et av Norrlands største selskap innen logistikk og transport av gods i, og til og fra, nord. For det meste benyttes innleide biler i virksomhetene som har terminaler i Luleå, Skellefteå, Umeå, Sundsvall, Östersund og Överkalix.

Omsetter for nær 15 milliarder


PostNords logistikk-virksomheter i Sverige, Norge, Finland, Danmark og Tyskland hadde en omsetning i 2012 på ca. 14,8 milliarder svenske kroner. PostNord utvikler sin logistikk-virksomhet for å bli den ledende aktøren i det nordiske logistikkmarkedet. PostNord kjøpte i 2012 Green Cargos virksomhet innen tredjepartslogistikk og kjøpte Harlem Transport i fjor.

- Oppkjøpene i Norrland utfyller PostNords eksisterende logistikkvirksomhet i Sverige, og styrker konsernets posisjon i det voksende nordiske logistikkmarkedet. Vi øker vår tilstedeværelse i et viktig område, og en har nå en plattform for vekst i detaljhandel logistikk og industriell logistikk, sier Henrik Höjsgaard, leder av forretningsområdet Logistics i PostNord.

Bilfrakt er fornøyd

Lastebiltransport-selskaperene som er involvert i avtalen fortsetter oppdragene de har i dag hos den nye eieren, PostNord.

- Det er store fremtidige utfordringer innen termofrakt og industriell logistikk. Dette er utfordringer som andre aktører på sikt er bedre til å håndtere enn Bilfrakt. PostNord var et førstevalg for oss. Det er en seriøs aktør og en langsiktig eier med ambisjon om en sterk lokal tilstedeværelse, sier Fredrik Persson, konsernsjef i Bilfrakt.