Fra Color Magic til jobb

Både Lisa og Helene har fått napp etter jobbjakten på Kiel-fergen tidligere i år.

Publisert Sist oppdatert

I mars var Lisa Rognstad (27) og Helene Stamnes (24) om bord på Kiel-fergen i forbindelse med Logistikkforeningens tradisjonelle årskonferanse. Jentene hadde som mål å knytte kontakter med tanke på jobb. I dag har de begge jobben i boks. De har fått bekreftet at nettverksbygging er tingen. Og nettopp nettverksbygging var utgangspunktet for deres besøk på Losbykonferansen, hvor vi møtte de to forholdsvis nyutklekkede logistikerne.

Ambassadører

Med Bachelor innen økonomi og administrasjon og fordypning i logistikk fra Handelshøyskolen BI fremstår de som gode ambassadører for logistikknæringen og fagområdet logistikk. Sammen med Høgskolen i Molde er Handelshøyskolen BI den store «utdanningsmaskinen» innen logistikk.

Lisa og Helene har fått jobb i henholdsvis Trebuchet og Boligbygg i Oslo. Begge jobbene har hovedfokus på Supply Chain.

Her kreves innsikt i sentrale problemstillinger som verdiskapning, strategivalg og internasjonalisering. Lisa og Helenes jobbområder bekrefter at logistikk er et viktig fagområde for både offentlige og private virksomheter.

Mens Lisas nye hverdag består av tradisjonell Supply Chain-jobbing, jobber Helene som innkjøper.

A-ha opplevelser

Lisa understreker at hun underveis har fått seg flere a-ha opplevelser når det gjelder logistikkfaget.

– Det er helt klart at det dreier seg om noe langt mer enn bare transport. Gjennom dyktige forelesere innen studiet har vi fått vite hvordan varestrømmen styres til virksomheter, i virksomheter og fra virksomheter. Ikke minst har vi oppdaget at gode logistikk-kunnskaper gir konkurransefortrinn og betydelig økt lønnsomhet, forteller Lisa.

- I samarbeid med aktører fra fagmiljøet står vi godt rustet til å forstå og engasjere oss i logistikkoppgavene, supplerer Helene.

De påpeker at logistikk i seg selv er spennende, men at det er anvendeligheten som gjør det ekstra interessant.

- Er du god i logistikk, kan du få jobb innen mange næringer, er Lisa og Helene skjønt enige om.

Bare innen norsk industri er det 2300 bedrifter som produserer alt fra piller til oljeplattformer. Alle er de avhengige av god logistikk.