2600: Det skal fraktes 2600 elementer som skal brukes til å kle den nye tunnelen under Sollihøgda.

520 turer fra Drammen til Sollihøgda

ELEMENTER: I dag går de første lastene med tunnelvegger fra Drammen havn til Sollihøgda. Påkledningen av den 3,4 km lange E16-tunnelen kan starte.

Publisert

I månedsskiftet november/desember 2023 kom første båtlast med betongvegger fra Sveio på Vestlandet til Tollbukaia i Drammen med 605 stykk betongvegger. Det er om lag ¼ av de rundt 2600 betongveggene som skal kle de to tunnelløpene i Sollihøgdtunnelen på E16 Bjørum-Skaret i Hole og Bærum.

3 TONN: 4-5 betongelementer fraktes pr. tur, hver av betongveggene veier ca. tre tonn.

2600 vegger av 3195

Nye båtlaster med betongvegger ventes utover våren og sommeren. 2600 betongvegger i alt gir 520 turer fra Drammen til Sollihøgda. Spesiallastebilene fra Ølen frakter fire-fem betongvegger pr tur.

Betongveggene veier tre tonn stykket. Totalt går det med 3195 veggelementer til å kle de to toløpstunnelen på ny E16. Entreprenøren Skanska starter innkledningen av Sollihøgdtuinnelen i denne uka.

MONTERING: Fra kledningen i Bukkesteinshøgdtunnelen i fjor våres. Det ble benyttet elektriske maskiner til oppgaven.
Powered by Labrador CMS