Nye konsernsjefer i Bertel O. Steen

Bjørn Maarud og Trond Vidar Sagen blir konsernsjefer i Bertel O. Steen AS og Bertel O. Steen Invest AS.

Publisert Sist oppdatert

- Det er med stor glede vi presenterer den nye strukturen. Prosessen har vært lang og grundig, men vi har valgt å ta oss god tid for å få på plass en helhet. Med en mer effektiv organisering, dyktige ledere og spisset kompetanse retter vi nå blikket fremover, sier Inge K. Hansen, styreleder i Bertel O. Steen AS.

Bertel O. Steen annonserte tidligere i år omorganisering til to operative konsern, og mandag ble det klart hvem som skal lede konsernene. Formålet med den nye organiseringen er å øke fokuset og konkurransekraften gjennom å rendyrke bil- og eiendomsvirksomheten og virksomheten for øvrige forretningsområder.

- Bertel O. Steen har alltid vært et diversifisert konsern med mange forretningsområder. Ved å rendyrke virksomheten i to konsern, med dedikerte styrer og ledelse, øker vi fokuset innenfor hvert av selskapene og oppnår selskapsstrukturer som vil stemme bedre overens med virkeligheten vi opererer i. På eiersiden er situasjonen uforandret. Det samme gjelder nysgjerrigheten og evnen til å se nye muligheter med fokus på kundens behov. Dette har alltid vært vårt utgangspunkt – og det endrer vi ikke på, sa Hansen på mandagens pressekonferanse.

Bjørn Maarud kommer fra stillingen som CEO i Europris. Han har blant annet sittet 11 år i konsernstyret til Bertel O. Steen AS og har innehatt stillingen som CEO både i Staples og Tybring-Gjedde.

Trond Vidar Sagen kommer fra stillingen som visekonsernsjef i Bertel O. Steen AS. Han har 10 års fartstid i konsernet og flere år som finansdirektør for Hakon Gruppen.