Dropper losse- og lastearbeidere

Det første selskapet har offentliggjort at de dropper losse- og lastearbeidere ved Oslo Havn.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

GC Rieber Salt AS disponerer en terminal på Sjursøya ved Oslo Havn. Selskapet har nå gitt beskjed til Oslo losse- og lastekontor (OLLK) om at de ikke lenger ønsker å benytte losse- og lastearbeidere ved sin terminal.

GC Rieber Salt ønsker i stedet å bruke egne terminalarbeidere til å laste og losse skip, skriver Shortsea TV

Selskapet er sannsynligvis det første som gjør dette etter den omstridte dommen Arbeidsretten 8. oktober i år.

- Operatørene i Oslo havn - og andre steder - vil nå gradvis tilpasse seg dommen fra Arbeidsretten. Når jeg sier tilpasse seg; det ser nå ut som at de heller velger egne fast ansatte terminalarbeidere, enn å bruke innleide til de mer begrensede oppgavene som laste- og lossearbeider utfører, sier styreleder i Oslo Havn, Bernt Stilluf Karlsen til Shortsea TV.

- En terminalarbeider kan vel brukes til andre oppgaver - også når en båt ikke ligger inne?

- Ja, så absolutt. En termnalarbeider kan gjøre mange flere forskjellige arbeidsoppgaver. De er dermed mer effektive. Det er ikke uten grunn at operatørene av terminalene nå heller vil foretrekke terminalarbeiderne, enn de mer spesialiserte losse- og lastearbeiderne, når arbeidsrettens dom nå gir anledning til dette, svarer Bernt Stilluf Karlsen.

I arbeidsrettens dom står det:

"Etter Rammeavtalen § 2 nr. 1 andre setning, gjelder fortrinnsretten til losse- og lastearbeid ikke når arbeidet skjer «ved bedriftens egne anlegg» hvor «bedriftens egne folk» anvendes til arbeidet. Arbeidsretten bemerker at ordet «bedrift» må forstås på samme måte som ordet virksomhet, og det kan ikke utledes noen særskilte krav til hva slags virksomhet som drives. Ut fra ordlyden oppstilles det et generelt unntak for bedrifter som har eget anlegg hvor det utføres losse- og lastearbeid, uten nærmere krav til hva slags bedrift eller virksomhet det er tale om. Unntaket gjelder etter sin ordlyd både bedrifter som disponerer havneområder hvor det losses og lastes produkter fra egen produksjon, og bedrifter som losser og laster som ledd i alminnelig godshåndtering i havn som bedriften har eksklusiv rådighet over. Ordlyden «egne anlegg» stiller ikke krav om at havneområdet må være en privat havn slik dette er definert i havneloven § 39 eller krav om eiendomsrett til havneområdet."

Powered by Labrador CMS