Brygger til storm i Bergen

Lindås og Fjell kommuner ønsker havnesamarbeid om containerhavn på Mongstad.

Publisert Sist oppdatert

 

Rådmennene råder lokalpolitikerne til å gå sammen om en interkommunal havneorganisasjon, men det er kommunestyrene som tar den endelige beslutningen.

Bryter

Mye tyder på at de to kommunene bryter samarbeidet med ni andre kommuner i Bergen og Omland Havnevesen (BOH), et samarbeid som ble etablert i 1990.

BOH ønsker å endre selskapsstrukturen til et nytt interkommunalt selskap under navnet Bergen Havn IKS, og hvor Bergen kommune får en dominerende posisjon. Planene settes i sammenheng med ny containerhavn i fleslandområdet. Og en containerhavn på Flesland vil ikke Fjell og Lindås kommuner være med på. De vil ha Mongstad som bærebjelke i en interkommunal havneorganisasjon.

Godshavnen til Flesland

Bystyret i Bergen gikk som kjent nylig inn for å plassere den nye godshavnen på Flesland. En samlet transport- og logistikkbransje står bak Flesland som et multimodalt logistikk-knutepunkt hvor havn, jernbaneterminal, samlastterminaler og lager/HUB’er samlokaliseres på Flesland.

Styret i NHO Logistikk og Transport Vestlandet, med styreleder Leif Arne Strømmen i spissen, har lenge kjempet for denne løsningen. Argumentet er blant annet at med jernbane-, container- og RORO-trafikk flyttet til Flesland spares regionen for 100 – 150  tyngre kjøretøy daglig.

Bystyrevedtaket er i tråd med Byrådets føringer, og som flere ganger har slått fast at de ønsker godshavnen ut av sentrum, og helst til Flesland.

Den endelige avgjørelsen for plassering av havnen er det fylkestinget som tar.

Synd

– Det er synd om Lindås og Fjell går ut av havnesamarbeidet, og ikke blir med i det interkommunale selskapet, sier havnedirektør Inge Tangerås i Bergen og Omland Havnevesen til Strilen.

Han viser blant annet til stordriftsfordelene med en samhandling.

– Planen er å få et beslutningsgrunnlag i løpet av våren 2014. Til høsten kan medlemskommunene ta stilling til om de ønsker et IKS fra årsskiftet 2014/2015, men kanskje uten Lindås og Fjell, sier Tangerås.

 

Powered by Labrador CMS