45 fots containere konkurrerer direkte med trailere fra Europa, men det er et mye større potensial for nærskipsfart. Arkivfoto.

Shortsea øker

2019 vitner om økte godsmengder innen sjøtransport generelt og shortsea, nærskipsfart, spesielt.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det har vært en stor økning innen shortsea de siste årene, uten at jeg har noen tall her og nå. Dette tror jeg de fleste containerterminaler opplever, påpeker Roar Johansen, assisterende havnedirektør i Borg Havn. Andre steder Moderne Transport får opplyst om økende shortsea, er i Karmsund, Oslo og Larvik – sannsynligvis også flere andre steder.

Logistikk2020:
Grønn, effektiv og lønnsom

Har du husket å melde deg på til årets mest spennende logistikk-konferanse?

Når: 15. april
Hvor: Clarion Hotel The Hub, Oslo
Blant foredragsholderne:
Torbjørn Johannson, Asko
Silvija Seres, teknolog og matematiker
Marit Vårdal, Maersk
Karoline Bjørklund, NHO Logistikk og Transport
Erik Røhne, CargoNet
Lars Erik Marcussen, HeidelbergCement Group.

Program, foredragsholdere og debatt oppdateres fortløpende på www.logistikk2020.no

Borg Havn

… hadde 60.683 TEUs over kai i fjor, en nedgang fra 64.573 i 2018.

– Nedgang skylles i hovedsak NATO-øvelsen høsten 2018, som bidro med 2.853 TEU. Samtidig som Europris har flyttet halvparten av sine volumer til Moss siste halvdel av 2019, forteller terminalsjef Kenneth Mathisen i Borg Havn IKS. Han fortsetter:
-Prognosen for 2020 er fortsatt fallende, da Europris vil flytte resterende volumer fra Borg til Moss siste halvår i 2020. Vi forventer at Borregaard sitt nye logistikklager på Øra, skal demme noe opp for bortfall av Europris volumer. Estimert tall i inneværende år, er 58.000 TEU over kai.

Moss Havn

Havnesjef Øystein Høsteland Sundby forteller at havna endte på totalt 54.348 TEU, en økning på 13,3 prosent fra 2018.
-Det er vi godt fornøyd med, slår han fast.
-Økningen kommer av at vi på slutten av 2018 endelig ble ferdige med ombyggingen, som Bane Nor har stått for her de siste årene. Det har vært mange utfordringer knyttet til dette arbeidet. I tillegg til dette, vokser næringslivet i Mosseregionen og Follo, og da er det gledelig å se at sjøveien blir brukt. Det er bra for både miljøet og k undene våre. Vi forventer fortsatt vekst i 2020. Det er flere nyetableringer i regionen, og vi har også vekst innenfor etablerte virksomheter. De første ukene gir grunn til optimisme.

Oslo Havn

-Tallene er ikke helt klare, men det ble ca. 257.700 TEU i 2019 med ca. 1,5 mill. tonn containergods. Tilsvarende tall i 2018 var 237.972 TEU og 1,369 mill. tonn, med andre ord en vekst i TEU på ca. 9 prosent og i containergods på ca. 10 prosent, forteller havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

- Hva skyldes økningen?

- Det skyldes delvis vekst i europalast generelt og delvis nye linjer/destinasjoner som øker nedslagsfeltet for europalast.
Havnedirektøren forteller at det er 45 fot containere og last i disse, som forklarer veksten. 45 fots containere betyr last som går i Europa som nærskipsfart, shortsea.

– Det er 25–30 prosent vekst i TEU og ca. 20 prosent vekst i tonn containergods, men det er også en viss vekst i containergods med andre containertyper, forklarer Ingvar M. Mathisen.

Han fortsetter:

-Driverne bak denne utviklingen, som har skjedd over tid, er varierte. Først og fremst har vareeiere, rederier, terminaler og havner bidratt til å øke kvaliteten i den sjøbaserte containerkjeden, men også eksterne faktorer, som bidrar til at veitransport blir mindre attraktivt både med henhold til pris og kvalitet. For eksempel har last fra Østersjøområdet til Oslo/Oslofjorden blitt doblet fra 2018 til 2019, og dette er last/transport som har brukt vei fram til i 2018. Containerrederiene konkurrerer altså nå fullt på høyde med bil fra Baltikum og Polen, og det gjenstår fremdeles mye utviklingsarbeid i å utvikle og forbedre tilbudet for denne regionen. Det er mange forhold som tilsier at denne utviklingen vil fortsette. Et spennende utviklingstrekk er imidlertid at det synes å åpne seg et reelt mulighetsrom for innenriks containertransport på sjø. Utfordringen, som for europalast, er å utvikle kvaliteten i sjøtransportkjeden for innenriks containertransport, slik at vareeiere har et reelt valg om utbredt bruk av et slikt tilbud, avslutter Mathisen.

Drammen Havn

– I 2019 ble det lastet og losset 31.483 TEUs, mot 38.984 TEUs i 2018. Tilbakegangen skyldes hovedsakelig nedgang i shortsea-volumene. Vi ser fortsatt en gledelig økning i antall containere på jernbane (sjø-bane) i løpet av fjoråret, og vi jobber med å videreutvikle dette konseptet, forteller Ivar A. Vannebo, assisterende havnedirektør i Drammen.

Larvik Havn

Havnedirektør Jan Fredrik Jonas i Larvik forteller at totalt 82.871 TEUs gikk over havnas kaier i 2019. Dette er en økning på 4,6 prosent – eller 3.700 TEU – fra 2018.

- Store deler av økningen ligger i økte importvolum over havnen. I all hovedsak eksisterende vareeiere, som har økt sine volum over Larvik havn, forteller Jonas.
Larvik Havn har stort fokus på europalast, og nylig utvidet de containerkaia, slik at man kan betjene to containerfartøy samtidig.

Grenland Havn

Markedssjef Hege Svendsen forteller at havnen har hatt en vekst i antall TEU i 2019 på 12 prosent sammenliknet med 2018. Nærmere bestemt fra 28.969 TEU i 2018 til 32.422 TEU i fjor. Veksten er innen LoLo og dreier seg om 20 fots containere.

Kristiansand Havn

– 51.323 TEUs gikk over kai i 2019 i en økning fra 2018, hvor tallet var 49.9934 TEU.

Karmsund Havn

Totalt gikk det i fjor 33.812 TEUs over Haugesund Cargo Terminals, HCT, på Husøy, mot 31.278 TEUs i 2018. HCT hadde i fjor også en svært pen økning i segmentet shortsea-containere. Havnedirektør Tore Gautesen tror noe av økningen skyldes at vareeiere er lei useriøse veitransporter. Shortsea-trafikken ved Karmsund Havn økte Fra 1660 TEUs i 2018 til 3100 i 2019, hvilket er en økning på hele 87 prosent.

Bergen Havn

Forretningsutvikler Nils Møllerup forteller at havnen i fjor hadde 37.991 TEUs over sine kaier. Dette er en økning på litt over 5 prosent fra 2018. Den gang hadde havnen 36.134 TEUs.

Ålesund Havn

… hadde i fjor ca. 57.000 TEUs over offentlige kaier
– For private mangler vi tall, men anslagsvis 10-12.000 TEU, dvs. mellom 67.000-70.000 TEUs samlet for offentlige og private kaier i hele 2019. Dette er en økning på ca. 4 prosent, forteller økonomi- og administrasjonssjef Torgeir Emblem.
Han forteller videre at utbyggingen av containerhavnen på Flatholmen fortsetter, men Emblem tror ikke dette vil gi noen merkbare effekter på volumene før i 2023–24.

Kristiansund og Nordmøre Havn

… håndterte 1.380 TEU`s over sine kaier i 2019.
-Vi hadde en oppgang på 11,8 prosent i forhold til 2018. Grunnen til økningen skyldes nok en generell økning på Hydro Aluminium Sunndalsøra og Wacker Chemicals Norway, som er et smelteverk på Holla i Hemne, forteller ledende havneinspektør Svein Skomsøy. Han fortsetter:
For inneværende år håper vi at vi vil få de første frysecontainere med slaktet laks, som skal gå på kjøl fra Hitra Kysthavn og sørover til kontinentet.

Trondheim Havn

… forteller at antall containere over kai økte fra 17.523 TEU i 2018 til 17.798 TEU i 2019, men at økningen i sivilt gods i 2019, var større enn det synes ut fra tallene. I 2018 var det en stor NATO-øvelse i regionen som sto for betydelige volumer.
Trondheim Havn forventer å ha en positiv vekst ved havneanleggene både i Orkanger og i Trondheim i inneværende år.

– Vi jobber systematisk og målrettet med godsoverføring fra vei til sjø og bane gjennom Kysthavnalliansen og Tenketank Midt-Norge Sjø. Det er blant annet etablert konkrete prosjekter med vareeiere, som har eksport- og importvolum til og fra regionen. Potensialet for overføring av laks fra vei til sjø er utgangspunkt for arbeidet, hvor nasjonale engros-aktører representerer den nødvendige returbalansen for varig godsoverføring. Kysthavnalliansen har fått støtte av Trøndelag fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Nordland fylkeskommune for å jobbe systematisk med disse problemstillingene, forteller kommunikasjonsrådgiver Birgit Thorsen.

– Utover dette, har vi jevnlige markedsmøter med rederiene i regionen for å se på potensielle kunder og muligheter for at flere benytter seg av sjøtransport. I tillegg arbeider vi med å utvikle næringsarealer nær havn for å bidra til mer effektive og konkurransedyktige løsninger for sjø, forteller Birgit Thoresen.

* Ikke alle containerhavnene har ferdig sine tall for 2019, når dette skrives.

Powered by Labrador CMS