Forskyver Horten – Moss-kontrakt

Arbeidet med anbudskonkurransen er forsinket.

Publisert Sist oppdatert

Oppstart av en ny, flerårig kontraktsperiode for fergesambandet Moss - Horten utsettes til 2017. Statens vegvesen kunngjør derfor en ettårig forlengelse av inneværende konsesjonsperiode, opplyser Statens vegvesen.

Konsesjonen gjelder fra 1. januar - 31. desember 2016. Alle fergeselskaper kan søke om å få drifte sambandet dette året.

- Det har tatt lengre tid enn forutsatt å avklare hvilken innvirkning kravene i Nasjonal Transportplan har på utlysningen av fergeforbindelsen Moss – Horten. Sentrale tema det skal tas stilling til er blant annet servicemål, kapasitet, frekvens, miljø og innføring av AutoPASS på ferge. arbeidet med den ordinære anbudskonkurransen er derfor forsinket, sier Turid Stubø Johnsen i Statens vegvesen.

Denne ettårige forlengelsen kunngjøres slik at alle fergeselskaper skal få mulighet til å søke om å drifte sambandet mellom Moss og Horten i 2016. Driftsvilkårene for konsesjonsforlengelsen er i dag publisert i den europeiske og norske databasen for offentlige innkjøp, TED og Doffin. Søknadsfristen er satt til 11. november 2013.