Åpnet tunnel på Lakseveien

Statssekretæren koste seg da han åpnet Valsalagstunnelen på den såkalte Lakseveien i Sør-Trøndelag.

Publisert Sist oppdatert

Statssekretær Bård Hoksrud fikk æren av å åpne den 2,6 km lange Valsalagstunnelen på fv. 714 onsdag. Det ble gjort med en telefonoppringning til veitrafikksentralen.

- Jeg tror alle som er til stede her i dag føler lettelse og tilfredshet med at den nye tunnelen nå er åpnet. Den erstatter en rasfarlig, smal og svingete veistrekning med dårlig framkommelighet, spesielt vinterstid, sa Hoksrud foran en stor forsamling som var til stede på åpningsarrangementet.

Foruten å være svært ulykkesbelastet har Fv. 714 lenge vært en flaskehals for laksenæringen. Det har vært en enorm trafikkvekst siden Hitratunnelen åpnet i 1994. Nylig ble det kjent at veien igjen skal få riksveistandard.

Når Valslagstunnelen nå er ferdig er en entreprise med tre tunneler fullført. Den 1070 meter lange Fenestunnelen åpnet i februar 2013, mens den 220 meter lange Brattstiåstunnelen åpnet i september.

Prosjektet er gjennomført uten overskridelser på økonomi og tidsbruk.

- Vi er veldig glade og stolte over å overlate Valslagstunnelen til trafikantene og veieier fylkeskommunen. Vi har også holdt oss under kostnadsanslaget og er ferdig i rett tid, sa Nesje.

Også driftsmessig fører nye tunneler til store forbedringer.

- Fv. 714 er sårbar på grunn av manglende omkjøringsmuligheter ved uhell og ulykker. Med de nye tunnelene forventer vi langt mer stabil trafikkavvikling og færre tilfeller av stengte veier på grunn av vogntog eller biler som står fast, sier driftsansvarlig Jan Ivar Rødal i Statens vegvesen.

Tre nye delprosjekter på fv. 714 er under planlegging, les mer om dette her. 

 

Klikk her for detaljert kart med oversikt over prosjektene.