Havnesjef Øystein Høsteland Sundby i Moss. Arkivfoto: Per Dagfinn Wolden.

- Anker ikke

Moss kommune og Moss Havn har besluttet at vi ikke kommer til å begjære overskjønn i denne saken,opplyser havnesjef Øystein Høsteland Sundby.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Havnesjef Sundby forteller til Moderne Transport at ordfører Hanne Tollerud uttaler dette i sin orientering til det politiske miljøet i Moss om beslutningen å ikke anke:

«Moss tingrett avsa skjønn 15. mai, hvor Bane NORs erstatning for både midlertidig og fast erverv av eiendom knyttet til jernbaneutbyggingen, ble fastsatt. Moss Havns advokat har gått gjennom skjønnet og vilkårene for fastsettingen, og havnesjefen anbefalte deretter styret å godta skjønnet. Styret sa seg enig i dette i sitt møte 11. juni.

Skjønnet konkluderer med at erstatningsbeløpet ikke overstiger den allerede avtalte minsteerstatningen som var avtalt. I tillegg til dette er lagerbygg erstattet og alle ombyggingsarbeider og tilpasninger som er gjort er foretatt av Bane NOR. Totalt sett beløper dette seg til 107 millioner kroner. Når ca 16 dekar areal tilbakeføres i 2025 skal også dette settes i stand som havneareal. Retten var enig med Moss Havn i at havna oppfyller kravene i vederlagsloven § 7 om gjenerverv, men er ikke enig i at etablering av dryport var nødvendig for å holde havna skadesløs, tvert imot fant retten at det var en sannsynlighetsovervekt for at dryporten ville vært etablert uavhengig av jernbaneprosjektet, og fant dermed ikke at dette skulle kompenseres for. Ved å begjære overskjønn, anses prosessrisikoen å være stor. Det vil kunne medføre store saksomkostninger, og sannsynligheten for å nå fram med nevnte krav, synes liten.

Ordfører er kommunens rettslige representant, jf delegeringsreglementets punkt 6.5., og skal ta den endelige avgjørelsen om anke. Jeg har i dag besluttet å ikke begjære overskjønn, basert på de råd som er kommet fra havnestyret, daglig leder og havnas advokat»

Havnesjef Øystein Høsteland Sundby legger til:

- Moss Havn har fått en betydelig erstatning fra Bane NOR gjennom avtale som tidligere er inngått. Det viktigste for oss er at nødvendig kapasitet for vår fremtidige drift er sikret – og det er den. Og vi ser at vi utvikler gode, fremtidsrettede og konkurransedyktige løsninger for næringslivet i Mosseregionen.

Powered by Labrador CMS