Nygårdstangen godsterminal i Bergen. Foto: Bane NOR

Mer gods på bane i Bergen

Oppgraderingen av den nye godsterminalen på Nygårdstangen i Bergen kan gi store miljøgevinster og vesentlig økt trafikksikkerhet med færre lastebiler.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nå jobbes det frem løsninger for transportbransjen som vil sørge for tilstrekkelig kapasitet på tog i mange år fremover.

Bane NOR har startet samtalene med godsaktørene om planene for ombygging av godsterminalen.

– Ved å fornye Nygårdstangen sikrer vi våre godskunder mer kapasitet og effektivitet i årene som kommer. Ombygging av godsterminalen vil styrke jernbanens konkurransekraft foran veitransport. Det er i tråd med den nasjonale målsettingen om «mer gods på bane», sier Oskar Stenstrøm, direktør for godstrafikk i Bane NOR.

Griper muligheten

Bane NOR har nylig avviklet godsterminalen på Minde. Bygging av Bybanen til Fyllingsdalen er årsaken til det. I tillegg får Bybanen verdifulle arealer på Nygårdstangen. Dermed må mer gods håndteres på mindre areal. Jernbanedirektoratet har allerede gitt Bane NOR i oppdrag å bygge om godsterminalen.

- Ombygging av godsterminalen på Nygårdstangen vil styrke jernbanens konkurransekraft foran veitransport, sier Oskar Stenstrøm, direktør for godstrafikk i Bane NOR.

– Behovet for ombygging har vært der lenge. Nå griper vi muligheten og sørger for at godsaktørene får en effektiv terminal som kan håndtere veksten i jernbanegods frem til 2035. Dette er i tråd med Jernbanedirektoratets bestilling, sier Stenstrøm. 

En mer effektiv terminal betyr kortere ventetid og mindre tomgangskjøring inne på terminalen. Det kan gi lavere fraktkostnader for eksisterende og nye aktører.

Kapasiteten brukt opp

Kapasiteten på Nygårdstangen er brukt opp. Håndtering av nye biler som fraktes på skinner fra Drammen ble flyttet til Nygårdstangen fra nedlagte Mindemyren i oktober 2019.

Samtidig forventer Jernbanedirektoratet at Bane NOR skal tilrettelegge både for lengre godstog og en årlig vekst i godsvolumet til og fra Bergen på 2,4 prosent. Det tilsvarer 50 prosent mer gods i 2035 i forhold til dagens volum.

Powered by Labrador CMS