Ole Andreas Hagen, kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord Norge (til venstre) og Petter Lie Axelsen, juridisk direktør i Schenker slår sine pjalter sammen for å finne ut hvor det er lurt å bygge ny terminal i Bergen.

Schenker og PostNord går sammen

De to speditørene kastes ut av Nygårdstangen, og nå går de sammen får å utrede lokalisering av ny godsterminal i Bergen. Samtidig går de i strupen på Bane Nor.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Like før jul fikk DB Schenker og PostNord beskjed av Bane Nor om at de kastes ut fra Nygårdstangen i Bergen sentrum, der dagens jernbaneterminal er, innen to år. PostNord har svar med å gå til sak mot Bane Nor, fordi de mener de har en uoppsigelig festekontrakt.

Logistikk2020:
Grønn, effektiv og lønnsom

Har du husket å melde deg på til årets mest spennende logistikk-konferanse?

Når: 15. april
Hvor: Clarion Hotel The Hub, Oslo
Blant foredragsholderne:
Torbjørn Johannson, Asko
Silvija Seres, teknolog og matematiker
Marit Vårdal, Maersk
Karoline Bjørklund, NHO Logistikk og Transport
Erik Røhne, CargoNet
Lars Erik Marcussen, HeidelbergCement Group.

Program, foredragsholdere og debatt oppdateres fortløpende på www.logistikk2020.no

Likevel ser de på andre løsninger sammen med konkurrenten Schenker.

TØI skal analysere

De to har bedt Transportøkonomisk Institutt (TØI) utrede alternative plasseringen for en ny godsterminal i Bergen, istedenfor å bruke 700 millioner kroner på en midlertidig løsning på Nygårdstangen i Bergen sentrum.

– Schenker og PostNord har sammen gitt et oppdrag til TØI om å utrede effekten av å legge godsterminalen utenfor sentrum. Arna er en av de aktuelle lokaliseringene, sier Petter Lie Axelsen, juridisk direktør i Schenker.

NHO etterlyser fortgang på bane: Sett kunden først i sporet

TØI skal vurdere hvilke alternativ som kan være aktuelle, og analysere hva de betyr for investeringsbehovet, trafikken, miljøet og driftskostnader for aktørene.

– Vi ønsker en grundig, men effektiv prosess, slik at vi kan komme ut av det feilsporet vi nå er dyttet inn i. Vi ber om at alle interessenter, ikke minst i Bergen og i nye Vestland fylke, vurderer hvor klokt det er å la utviklingen av fylkeshovedstaden være begrenset av at det ligger en stor godsterminal midt i indrefileten, sier Ole A. Hagen, kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord.

– Schenker og PostNord risikerer å måtte bruke flere hundre millioner kroner på å bygge nye terminaler, uten at den endelige lokaliseringen av jernbanens godsterminal er avklart. Slik kan vi ikke holde på hvis det skal være lønnsomt å fortsette å kjøre gods på tog. Å tvangsflytte oss vekk fra jernbanen gir veitransport en konkurransefordel. Her biter Bane Nor seg selv i halen, sier Axelsen i Schenker.

Har du husket å melde deg på årets mest spennende logistikk-konferanse, Logistikk2020?

Schenker og PostNords råd til Bane Nor og myndighetene er å selge tomten på Nygårdstangen og bruke alle midler på en ny terminal lagt på rett sted.

Jernbanetransporten kan tape

Mellom Bergen og Oslo frakter PostNord i dag rundt 90 prosent av sitt gods på jernbanen. At terminalen nå mer eller mindre tvangsflyttes fra jernbaneterminalen, uten at det er avklart hvor noen ny eventuelt skal bygges, svekker konkurranseevnen til jernbanen, understreker administrerende direktør i PostNord, Robin Olsen, overfor Moderne Transport.

Bane Nor har gitt beskjed til PostNord og Schenker om at de må flytte ut fra terminalområdet på Nygårdstangen i løpet av to år.

– Vi skal jo inn på elektrisk lastebil når den teknologien er på plass, og da er det ikke sikkert jernbanen er så miljøvennlig, sier han.

Administrerende direktør i PostNord, Robin Olsen, etterlyser forutsigbarhet fra myndighetene.

PostNord understreker også at en jernbaneterminal i sentrum, med de store transportaktørenes terminaler et stykke utenfor bykjernen, er en svært upraktisk løsning. Dersom jernbanen da skal benyttes, må godset da hentes av lastebiler i sentrum, kjøres ut til terminalene i randsonen for så å kjøres inn igjen til byen.

– I dag har vi vår terminal tett ved jernbaneterminalen, noe som er ideelt. Det blir et annet regnestykke på hva som lønner seg om terminalen vår ligger et annet sted. Godset må kjøres inn, ut og inn igjen. Det gir økt transportarbeid og mer kjøring i nærområder med kø og rushtrafikk, sier Olsen.

I og med at TØI nå skal gå i gang med å analysere potensielle lokasjoner for ny terminal, er ingen avgjørelse tatt. Ole A. Hagen i PostNord understreker at det er ikke sikkert at hensyn til jernbanetransport vil være avgjørende.

– Det kan hende vi velger et alternativ nær et stamveinett. Da blir det ikke så mye bane i det hele tatt mellom Oslo og Bergen, sier han.

Etterlyser forutsigbarhet

Robin Olsen er frustrert over at PostNord nå trolig tvinges til å velge hvor deres terminal i Bergen skal ligge, før myndighetene klarer å bestemme seg for hvor en eventuell jernbaneterminal skal ligge. Det kan gå utover jernbanetransporten.

– Det er nok et ønske om å ha gods på bane både av sikkerhets- og kapasitetshensyn, selv om miljøfordelen skulle forsvinne gjennom utslippsfrie lastebiler. Men vi trenger forutsigbarhet, konkluderer han.

Powered by Labrador CMS