Levendelagring gull verdt

Levendelagring av krabbe nær flyplassen i Lakselv forenkler levendetransport med fly til Gardermoen.

Publisert

Det sier Fred Persen. Persen jobber for at flyplassen i Lakselv, Banak, skal bli hovedflyplassen for sjømat i Finnmark.

– Om vi får til en mellomlagring nær Lakselv, vil vi spesielt om vinteren med stengte fjelloverganger kunne fylle fraktflyene med krabbe når som helst, sier Persen til Fiskeribladet.

Trenger en «buffer»

Persen sier at hvis en har muligheter for levendelagring nær Lakselv, vil en ha en «buffer» med krabbe på lager hele tiden slik at flyene kan gå med last som planlagt.

– Uten et slikt lager kan det stoppe opp når vegen mellom for eksempel Båtsfjord og Lakselv er stengt på grunn av dårlig vær om vinteren. Med lagringsmuligheter i Lakselv vil en kunne kjøre på med krabbe når været er brukbart. Dermed er det ikke noe katastrofe om vi får uvær og stengte veger, sier Persen. Han sier det er to lagringsmuligheter.

Det ene er å ha mellomlagring i Porsangerfjorden i nærheten av Lakselv. Det andre alternativet er å bygge et tankanlegg for levendelagring på flyplassområder.

Banak - Gardermoen

Det var meningen at fraktselskapet DHL skulle begynne å fly sjømat fra Lakselv til Gardermoen i slutten av forrige måned.

Trond Ørjan Olsen i DHL sier at oppstart er utsatt til månedsskiftet april-mai blant annet på grunn av opplæring av personell. Olsen er ansvarlig for flyfrakt i DHL i Norge.

Han sier at det vil være positivt for DHL om en får til en ordning med levendelagring av krabbe i nærheten av flyplassen slik at krabbeleveransen blir mindre sårbar for dårlig vær og stengte fjelloverganger.

Konseptet til DHL er å fly sjømat fra Lakseelv til Gardermoen for videre distribusjon derfra med fly til sjømatmarkedene rundt om i verden.

Banak sentralt

Olsen sier at DHL-flyene vil frakte alle typer sjømat fra Finnmark og DHL jobber nå mye med å sikre returlast fra Gardermoen til Lakseelv på sjømatflyene.

– Banak flyplass i Lakselv ligger veldig sentralt til for å være en hovedflyplass for all sjømat fra hele Finnmark, sier han.

Kommer for å bli

– Behovet for å frakte ut sjømat fra Finnmark vil øke. Men for oss så må vi utvikle dette konseptet etter hvert som vi får mer erfaring. Vi har imidlertid et langsiktig perspektiv på dette. Veien blir til mens vi går, sier Olsen.

Det er først og fremst kongekrabbe det er aktuelt å sende levende med fly fra Banak til å begynne med.

Persen sier at også snøkrabbe er aktuell.