Oslo Havn satser på å få fraktet mer tidskritiske varer over containerhavna på Sjursøya.

Fra bananer og mais - til alkohol, fisk og blomster?

2000 transporter av frukt og grønt for Bama har gått fra vei til sjø siden 2017. Samarbeidsprosjekt mellom Oslo Havn, Yilport Oslo, vareeiere, sjø- og logistikkaktører gir gode resultater, og nå ser man på muligheten til å få andre ømfintlige og tidskritiske varer over til nærskipsfart.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Prosjektet Cool Oslo Shortsea har som mål å flytte frakt av ferskvarer fra vei til sjø. Samarbeidsprosjektet startet med frukt og grønt, og nå rettes fokuset til å inkludere flere fersk- og kjølevarer med tilsvarende høye kvalitetskrav.

Målet er at logistikk- og sjøaktørene skal levere havnetjenester med den kvalitet som forventes for fersk- og kjølevarer fra Europa, og varer med krav til just-in-time produksjon, temperatur- og atmosfærekrav. Anløpstidspunkt, frekvens, regularitet og effektiv transport mellom havna og lager, er også viktige faktorer for disse varene, forteller Oslo Havn.

Mer frukt og grønt på sjøen

Ferskvarene frukt og grønt har strenge krav til rett temperatur, lagring og rask transport. Bama erfarer at sjøtransporten kan frakte mer ferskvarer fra Europa til Norge. Her fra Bamas lager på Kalbakken i Oslo.

Bama har innlemmet sjøtransport i sin transportstrategi for ferskvareimport fra Europa. Coop er også med i prosjektet. Bama importerer nå mer frukt og grønt sjøveien, fremfor med lastebil.

Samarbeidspartnerne har nå erfart at det har vært en god start for prosjektet om å få mer ferskvarer på sjøen over Oslo havn.

Bama øker bruken av sjø

– Nå ser vi at sjøfrakt kan levere på pris, utslippskrav og kvalitet, slik at butikkene får frukt og grønt når de skal. Det gjør at vi i fremtiden vil øke bruken av sjøtransport, og har tro på at sjøfrakt kan ta en større del av vårt transportbehov. Det passer godt inn i vår miljøprofil, sier logistikksjef, Arve Aspli i Bama.

– Velg sjøveien!

– Vi ser at vareeiere, rederier og logistikkaktører har arbeidet målrettet for å forbedre og levere den kvaliteten som må til. Tett samarbeid i verdikjeden er nødvendig. Oslo Havn ønsker å bidra til at flere vareeiere kan velge den miljøeffektive og bærekraftige sjøtransporten for sine kunder, og få mer av ferskvarene over på sjøen og bort fra veiene, sier trafikkdirektør Einar Marthinussen.

Blomster og fisk

Prosjektet ble i 2018 utvidet til å se på mulighetene for å få planter og blomster, frysevarer, drikkevarer som alkohol og juice, farmasøytiske produkter, samlastet gods og fisk over på sjøen.

Dette var temaet for et seminar i Rotterdam i november 2018, i regi av Oslo Havn. Deltakerne kom fra de fleste av de europeiske aktørene i sjøtransportkjeder, det vil si rederier, terminaler, havner og logistikkaktører. Den videre oppgave for alle aktørene er å sikre at kvaliteten i alle ledd i transportkjeden økes, slik at sjøtransporten som helhet klarer å levere bedre tjenester for flere varegrupper og vareeiere. Her vil Oslo Havn KF og Yilport Oslo ta en aktiv rolle, påpeker havneadministrasjonen videre.

Samarbeid gir resultater

Oslo Havn startet i 2017 prosjektet Cool Oslo Shortsea sammen med Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund, Interfrukt, Coop og Bama for økt bruk av sjøtransport på import av fersk frukt og grønnsaker fra Europa. Prosjektet synliggjorde et betydelig overføringspotensial av gods fra vei til sjø. Hele 50 prosent av totalt 20.000 transporter fra sørvest Europa ble vurdert som overførbart, under forutsetning at kvaliteten i sjøproduktet tilfredsstilte kvalitetskravene i hele forsyningskjeden.

Bama tok føringen, og har sammen med rederier og logistikkaktører på land, havner og terminaler, bidratt til å overføre cirka 2.000 transporter allerede etter ett år – og Coop følger opp. Nå utvides prosjektet med flere varegrupper.

Powered by Labrador CMS