De nye WLTP-avgassmålingene har betydd en enda mer omfattende testing for bilprodusentene og her ved Fords utviklingssenter i Dunton, UK har de måttet øe testkapasiteten med flere nye testkammere. (Foto: Ford)
De nye WLTP-avgassmålingene har betydd en enda mer omfattende testing for bilprodusentene og her ved Fords utviklingssenter i Dunton, UK har de måttet øe testkapasiteten med flere nye testkammere. (Foto: Ford)

Ikke avgiftsøkning på varebiler

I forslaget til revidert statsbudsjett foreslår regjeringen at avgiftsomleggingen for varebiler skal være provenynøytral.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ved overgangen fra NEDC til WLTP målemetode for avgassutslipp fra kjøretøy, har det vært stor spenning om hvordan dette ville slå ut for varebiler. Dersom man kun hadde lagt omleggingen for personbiler til grunn ville det ha betydd en stor avgiftsøkning på varebiler.

Både landevei og laboratorium tas i bruk når bilene skal avgass-testes. (Foto: Ford)
Både landevei og laboratorium tas i bruk når bilene skal avgass-testes. (Foto: Ford)

Engangsavgiften beregnes utifra vekt, CO2- og NOx-utslipp. EU har faset inn nye måleregler for måling av avgasser som danner grunnlag for typegodkjenningen. Denne WLTP-målingen (Verdensomspennende harmonisering av lette kjøretøy test prosedyre) er mer omfattende enn den gamle og gir jevnt over et høyere og mer realistisk drivstoff-forbruk og dermed høyere utslipp. Dette får dermed konsekvenser for utregningen av engangsavgiften. 

De nye reglene for avgassberegning er gradvis faset inn fra 1. september 2018 og fra 1. januar 2021 skal de også gjelde for varebiler. Det at avgiftene skal være provenynøytrale betyr at satsene og innslagspunktene i CO2-komponenten i engangsavgiften vil justeres slik at omleggingen er mest mulig provenynøytral. Det betyr at det kan være noen modeller kan bli noe rimeligere eller dyrere men at bransjen som helhet kommer ut omtrent som idag.

Fornøyd med WLTP-avklaring

 Adm. dir. Erik Andresen i BIL, Norges Bilbransjeforbund. Foto: Per-Morten Merg.
 Adm. dir. Erik Andresen i BIL, Norges Bilbransjeforbund. Foto: Per-Morten Merg.

Regjeringen varsler at overgangen til WLTP for varebiler vil følge malen fra overgangen for personbiler, ved at endringene gjøres innenfor en provenynøytral ramme.

De nødvendige justeringene av satser og innslagspunkt skal hovedsakelig skje innenfor CO2-komponenten i engangsavgiften.

 - Det er som forventet at dette skulle behandles som personbil, sier adm direktør Erik Andresen i BIL til Bilbransje24 (Abonnementstjeneste).

- Det bra at de gir forutsigbarhet for hva som kommer.

Vi vil nå bidra til at dette kan skje på en provenynøytral og god måte, sier han.

Den 29. mai skal Regjeringen legge fram "Ny grønn vekst", en pakke med miljøvennlige tiltak.

- Vi håper at det der kommer tiltak som sikrer at det grønne skiftet ikke stopper opp i transportsektoren, sier Erik Andresen.

Powered by Labrador CMS