To nye elferger designet av Multi Martime for Fjord1. De vil få Auto Crossing-system fra Rolls-Royce.
To nye elferger designet av Multi Martime for Fjord1. De vil få Auto Crossing-system fra Rolls-Royce.

Skal levere «automatiske» ferger

Fjord1 har bestilt to nye ferger som skal ha et nyutviklet «auto crossing»-system.

Systemet skal installeres på to nye el-ferger som skal i rute på fergestrekningen Anda-Lote langs E39 i Sogn og Fjordane. Det er Rolls-Royce som skal levere systemet.

Batteridrevne ferger har årlige begrensinger på energiforbruk. En løsning for automatisk krysning av fjorden sikrer at overfarten blir jevn og gir dermed en mer forutsigbar energiforbruk, melder Rolls-Royce i en pressmelding.

Systemet for automatisk fjordkrysning vil kontrollere skipenes akselerasjon, retardasjon, fart og rute. To azipull-thrusterer fra Rolls-Royce sørger for at framdriften tilpasses forholdene, og bidrar til at overfarten blir mest mulig energieffektiv.

Kapteinen vil overvåke Auto Crossing-systemet og kan ta over om nødvendig. I denne første utgaven av systemet vil kapteinen manuelt manøvrere fergen de siste meterne inn til kai. Neste generasjon av systemet vil automatisere også denne delen av driften.

Hvis kapteinen av en eller annen grunn ikke er i stand til å ta manuell kontroll, vil systemet stanse fartøyet i trygg avstand fra land og holde det i sikker posisjon så lenge som nødvendig.

– Dette systemet er utviklet for å hjelpe fergeoperatøren med å nå sine forpliktelser til driftssikkerhet og forutsigbar energiforbruk i ulike værforhold. Det er også et godt eksempel på stadig større grad av autonomi til sjøs, sier Jann Peter Strand, produktsjef for automasjon & kontroll i Marindivisjonen til Rolls-Royce, i Ålesund.

Det automatiske krysningssystemet kan benyttes sammen med alle typer azimuth-thrustere fra Rolls-Royce. Det kan med andre ord installeres på eksisterende fartøy så vel som nybygg.

De nye el-fergene som skal leveres til Fjord1 har byggestart ved Tersan-verftet i Tyrkia nå i høst. De er utviklet av norske Multi Maritime i samarbeid med Fjord1. Planen er at de skal være i drift fra januar 2018.