Den teknologiske utviklingen vil revolusjonere transport- og logistikk-Norge, ifølge disse tre: Næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd og leder av logistikk- og transportdagen, Atle Kvamme, vegdirektør Terje Moe Gustavsen og nyansatt Vice President for Innovation i G2 Ocean, Leif Arne Strømmen. Foto: Per Dagfinn Wolden
Den teknologiske utviklingen vil revolusjonere transport- og logistikk-Norge, ifølge disse tre: Næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd og leder av logistikk- og transportdagen, Atle Kvamme, vegdirektør Terje Moe Gustavsen og nyansatt Vice President for Innovation i G2 Ocean, Leif Arne Strømmen. Foto: Per Dagfinn Wolden

Digital transport er megatrend

Hvordan kan digitalisering hjelpe oss med å fornye, forenkle og forbedre transporten i Norge?

Publisert

Det var også spørsmålet man stilte seg på Logistikk- og transportdagen i Bergen onsdag.

Den teknologiske utviklingen skjer i stor fart og er blitt en megatrend som vil revolusjonere transport- og logistikk-Norge.

Det samme gjelder kunstig intelligens og bruk av droner som digitale verktøy.

Kontinuerlig utvikling

Årets Logistikk- og transportdag med et 150-talls deltagere, den 13. konferansen i rekken, var som vanlig et samarbeid mellom Bergen Næringsråd og Logistikkforeningen avd. Vestlandet.

Infrastruktur i regionen har vært en rød tråd gjennom alle årene men det har også vært en kontinuerlig oppdatering hvor ny teknologi/grønn logistikk/digitalisering/autonome transportmidler/”smart cities” m.m. er viet stor oppmerksomhet.

Foreleserne er fra bransjene transport og logistikk, politikere, næringslivsrepresentanter, fagetater og forskningsinstitusjoner.

Et MUST

- Smartere transport er et MUST, understreket vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

MUST er et mobilitetslaboratorium for utvikling av smarte transportløsninger.

100 millioner kroner er satt av til konkurransen: «Smartere transport i Norge» i Nasjonal transportplan 2018-2029. Hordaland fylkeskommune ved Skyss og Bergen kommune har vunnet 12,5 millioner for sitt bidrag.

- Laboratoriet skal være en katalysator for teknologi-, nærings- og samfunnsutvikling knyttet til mobilitet og transport. Her skal både offentlige og private aktører kunne teste ut ideer og konsepter for smartere transportløsninger, ifølge Gustavsen.

Bergen Næringsråd, medarrangør av Logistikk- og transportdagen, er en av partnerbedriftene i MUST-prosjektet.

- MUST skal legge til rette for næringsutvikling gjennom kommersielle aktører, sier Atle Kvamme, næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd og leder av logistikk- og transportdagen. Kvamme leder også den årlige Gardermokonferansen i oktober.

MUST-prosjektet er foreløpig helt i startfasen, men konkretisering av arbeidet er allerede startet.

Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune har forpliktet seg til å doble gevinstsummen, slik at prosjektet vil få totalt 25 millioner fordelt på seks år.

MUST skal være en katalysator for teknologiutvikling, næringsutvikling og samfunnsutvikling knyttet til mobilitet og transport.

– Vi i Bergensregionen vil vise vei til å løse mange av de store samfunnsutfordringene knyttet til transport og mobilitet, sier Kvamme.