Fremoverlente logistikkingeniørstudenter. Styret består av leder Astrid Longva Kvendset, Nestleder Helene Mjøs, Eventansvarlig Ingrid Marie Bager Sundmark, Økomoniansvarlig Christian Ness, Seminaransvarlig Sander Hansen, Markedsføringsansvarlig Julie Amland, Sponsoransvarlig Mari Knutsen, Bedriftpresentasjon- og Karrieredagansvarlig Lovise Marie Gjertsen og Styremedlem Elias Bergquist-Langlo. Foto: Per Dagfinn Wolden
Fremoverlente logistikkingeniørstudenter. Styret består av leder Astrid Longva Kvendset, Nestleder Helene Mjøs, Eventansvarlig Ingrid Marie Bager Sundmark, Økomoniansvarlig Christian Ness, Seminaransvarlig Sander Hansen, Markedsføringsansvarlig Julie Amland, Sponsoransvarlig Mari Knutsen, Bedriftpresentasjon- og Karrieredagansvarlig Lovise Marie Gjertsen og Styremedlem Elias Bergquist-Langlo. Foto: Per Dagfinn Wolden

Fremtidens logistikere

Mtlogistikk traff fremtidens logistikere på deres tradisjonelle årskonferanse i Trondheim, Logistikk for fremtiden denne uken.

Publisert

Mtlogistikk traff fremtidens logistikere på deres tradisjonelle årskonferanse i Trondheim, Logistikk for fremtiden denne uken.

Logistikk i en automatisert verden

Hvordan vil automatisering påvirke samhandling og muliggjøre nye forretningsmodeller sett i perspektiv av logistikk og vareflyt?

Det var spørsmålet Logitas, linjeforeningen for Logistikkingeniører ved NTNU, stilte på sitt årlige seminar Logistikk for fremtiden denne uken. Det 14. i rekken.

Teknologien i dagens samfunn utvikles hver eneste dag. Hvordan vil nye forretningsmodeller kunne bidra til å redusere kostnader og samtidig bedre brukeropplevelsen i et presset marked. Det kommer til å bli stilt høyere krav til planlegging og koordinering i årene fremover. Omstillingen må skje nå, før kompetansen blir etterspurt. Racet har startet!

Studentene er i siste året på logistikkstudiet ved NTNU i Trondheim, en 3-årig bachelorgrad i Transportteknikk/Logistikk.

Må ryddes plass

De understreker at det må ryddes plass for deres profesjon. Det ropes etter kompetansen, logistikkingeniør, men samtidig er det alt for få som spør etter dem.

Bachelor logistikkstudiet i Trondheim omfatter kvalitet, flyt, sikkerhet og leveringsdyktighet, understreker studentene. Studiet omfatter gode forelesere med solid erfaring. Dette resulterer i gode studenter med «outstanding» profesjonsutdanning.

Studiet er Norges eneste ingeniørutdanning i logistikk og har hovedfokus på koblingen mellom teknologi og logistikk. Studiet er en teknisk linje med realfag og man møter logistikkfagene allerede første året. I tillegg har studiet økonomiske fag.

Fremoverlent

De går fremoverlent inn i logistikkverden.

- Det trengs en solid grunnmur som tilrettelegger for en fleksibel, raskt og kontrollert logistikk, sier Astrid Longva Kvendset, leder av logistikkingeniørstudentenes linjeforening.

I 2018 er studentene ferdig etter tre år på Bachelor-studiet ved NTNU og klar til å gå inn i de fleste ledd i verdikjeden. Da får bransjen på nytt muligheten til å gripe fatt i nyklekket kompetanse for store tids- og kostnadsbesparelser ved å samhandle om logistikkaktivitetene.

Logitas, som fylte 25 år i 2014, har sin basis i at logistikk er avansert økonomi, og hvor det trengs lønnsomme logistikkingeniører.

- Logistikkingeniører fra NTNU har den bredden som næringslivet trenger, en solid grunnmur som tilrettelegger for en fleksibel, raskt og kontrollert logistikk, sier Logitas-lederen.

Hvorfor egen forening?

- Linjeforeningens formål er å skape et godt sosialt samhold blant studenter på studiet og holde en god og aktiv dialog med skolen for å sikre kvaliteten på studiet. Minst like viktig er samarbeidet med næringslivet for å sikre at studiet er tilpasset utviklingen som skjer på logistikkfeltet, sier Longva Kvendset.

Logistikk for fremtiden

Logitas kjerneaktiviteter er seminaret Logistikk for fremtiden i samarbeid med NTNU og Sintef, og som arrangeres hver høst.

- Vi ønsker å være synlige og engasjerte. Derfor driver vi en aktiv markedsføring av studiet vårt. Vi representerer en unik kompetanse som vi ønsker å vise fram. Dessuten er det viktig for oss å være oppdatert på både trender og utvikling, forteller Astrid Longva Kvendset.

Om noen dager overlater hun og de øvrige medlemmene i linjeforeningen stafettpinnen til en ny gruppe som skal lede arbeidet det kommende året.

Studiet Logistikkingeniør

Studiet er 3-årig bachelorgrad ved NTNU, og er Norges eneste ingeniørutdanning i logistikk med hovedfokus på koblingen mellom teknologi og logistikk. Studiet er en teknisk linje med realfag og som studenter møter man logistikkrettede fag allerede ved første studieår.

Logistikkingeniørstudiet ønsker å utdanne studenter som skal dekke markedets økende behov for fagfolk med spesialkompetanse innen logistikk. Studentene skal kunne gå inn i de aller fleste ledd i verdikjeden. Tatt i betraktning at utdannelsen er en ingeniørutdannelse, vil studentene opparbeide seg høy teknisk kunnskap, samt administrativ og økonomisk kompetanse.

Logistikkfagene omfatter miljøriktig, effektiv og sikker distribusjon, datateknikk, kontrakts- og transportrett, prosjektledelse, produksjons- og kvalitetssikring, operasjonsanalyse, driftslogistikk og risikostyring, innkjøp og forsyningsledelse.

Logitas (tidligere Logistikkstudentene og Markedsføringsgruppen) består av omlag 120 medlemmer fordelt på alle tre klassetrinnene, samt et styre med frivillige studenter.