Kleven verft i Ulsteinsvik er en av bedriftene som næringsminister Iselin Nybæ (V) besøker 11. mars. Foto: Kleven Group
Kleven verft i Ulsteinsvik er en av bedriftene som næringsminister Iselin Nybæ (V) besøker 11. mars. Foto: Kleven Group

Krever mer av næringsministeren

Maritimt Forum Nordvest tar imot den nye næringsministeren den 11. mars, og gir klar beskjed om at Norge må få opp farten om Parisavtalens togradersmål skal nås.

Publisert

- Iselin Nybø vil bli tatt med til medlemsbedriftene våre i Ulsteinvik. Dessuten vil hun

bli presentert for utvalgte saker i den politiske plattformen vår, sier daglig leder Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nordvest. Informasjonen er gitt på interesseorganisasjonens nettsider. 

Logistikk2020:
Grønn, effektiv og lønnsom

Har du husket å melde deg på til årets mest spennende logistikk-konferanse?

Når: 15. april
Hvor: Clarion Hotel The Hub, Oslo
Blant foredragsholderne:
Knut Ramstad, Mixmove
Torbjørn Johannson, Asko
Silvija Seres, teknolog og matematiker
Marit Vårdal, Maersk
Karoline Bjørklund, NHO Logistikk og Transport
Erik Røhne, CargoNet
Lars Erik Marcussen, HeidelbergCement Group.

Program, foredragsholdere og debatt oppdateres fortløpende på www.logistikk2020.no

Maritimt Forum Nordvest samarbeider med Ulstein Næringsforum om besøket. Næringsministeren skal besøke bedrifter som Kleven verft, Havila Kystruten, Island Offshore, Frøy Vest, Kongsberg Maritime  og Ulstein.

Studerer maritim næring

- Hun ønsker å bli bedre kjent med den maritime klyngen på Møre og hva den betyr for et lokalsamfunn som Ulsteinvik. Næringsministeren har brukt mye tid på maritim næring hittil i sin korte karriere som næringsminister, og vi setter stor pris på at hun kommer ut til kysten for å bli bedre kjent med bedriftene i den maritime klyngen, sier daglig leder, Arnfinn Ingjerd i en melding på interesseorganisasjonens hjemmesider.

Han føyer til at næringsministerens besøk gir en god anledning for Maritimt Forum Nordvest til å følge opp noen av de politiske innspillene som Maritimt Forum har gitt til departement de siste ukene i forbindelse med den nye maritime strategien som regjeringen jobber med.

Klare forventninger

5. februar sto en kronikk i blant annet Sunnmørspostens nettavis, skrevet av Arnfinn Ingjerd på vegne av Maritimt Forum Nordvest. Kun noen uker tidligere hadde Iselin Nybø (V) tiltrådte som ny næringsminister. Kronikken var formet som et åpent brev til Nybø og tittelen gjorde budskapet klart - «Hva vi forventer av den nye næringsministeren».

Kronikken begynner med å ønske Iselin Nybø velkommen som ny næringsminster.

Og Maritimt Forum går raskt videre.

- Spill en aktiv rolle

«Vi ser fram til å fortsette den gode dialogen vi har hatt med hennes forgjenger. Regjeringen har gjentatte ganger gitt uttrykk for at Norge skal være best på hav. Det er godt dokumentert av både SINTEF og OECD, at maritim næring har et kraftfullt potensial til å skape flere arbeidsplasser, øke verdiskapingen og være en sentral bidragsyter i det grønne skiftet. Den nye næringsministeren kan og bør spille en aktiv rolle, for å utløse dette potensialet», heter det i brevet, som fortsetter:

Gir kritikk

«I 2015 la regjeringen fram sin maritime strategi «Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid». Nå arbeides det med en oppdatert stortingsmelding som legges frem til høsten. I strategien fra 2015 beskrev regjeringen en offensiv satsing på maritim næring, men de konkrete tiltakene sto ikke i stil. Vi forventer at den nye næringsministeren følger opp innspillene fra blant annet Maritimt Forum, og blir langt mer konkrete i den kommende meldingen. Utfordringen til ministeren fra en samlet maritim næring, er at regjeringen går fra ord til mer konkret handling».

- Ikke konkret nok

«Regjeringen viser vei med klare grønne ambisjoner for maritim næring i sin politiske plattform. I juni 2019 la også regjeringen frem sin handlingsplan for grønn skipsfart, der tiltak for flåtefornyelse og utbygging av infrastruktur for lav- og nullutslippsløsninger på land skal bidra til målet om halvering av utslipp fra innenriks sjøfart innen 2030. Men igjen er tiltakene langt mindre konkrete enn det næringen ønsket seg. Skal vi n i 2050 må vi sette opp farten. Norge og de fleste andre land ligger etter skjema. Maritim næring kan og vil ta sin del av denne dugnaden. Det viktigste med det grønne skift også i maritim sektor, er å bidra til mindre utslipp. Samtidig vil en satsing på grønn skipsfart kunne utvikle ny teknologi og skape flere nye arbeidsplasser. Vi forventer at den nye næringsministeren setter opp farten i det grønne skiftet sammen med næringen», skriver Maritimt Forum.

Økt digital kompetanse

«I Granavolden-plattformen heter det 'at Norge skal være ledende i å anvende nye digitale muligheter i alle sektorer'. Digitalisering er nå i ferd med å forandre skipsfarten, og gir store muligheter for teknologiutvikling og verdiskaping. Vi forventer at Iselin Nybø følger opp Granavolden-plattformen og sammen med næringsliv og utdanningssektoren, satser offensivt på økt digital kompetanse i hele verdikjeden».

Flytende havvind

Maritimt Forum minner i brevet om at Norge har et solid potensial for å ta del i et globalt og raskt voksende, megastort havvindmarked. Det er viktig å utvikle et hjemmemarked for flytende havvind, slik at norske aktører kan hevde seg i hard konkurranse med utenlandske selskaper. Maritimt Forum forventer at den nye næringsministeren etablerer en nasjonal strategi for å utvikle Norge som havvindnasjon.

Forventningene oppsummert

«Vi i Maritimt Forum har i sine innspill lagt fram 60 konkrete tiltak, som den nye næringsministeren utfordres på. Vi forventer at den nye næringsministeren skal være aktiv og konkret, satse på grønn skipsfart og havvind samt øke kompetansen innen digitaliseringen» avslutter Maritimt Forum.

Svarbrevet fra næringsminister Iselin Nybø (V).