Strekningen mellom Rovaniemi og Kirkenes er 500 km, men noen jernbane blir trolig aldri bygget her. (Illustrasjon: Arctic Corridor)
Strekningen mellom Rovaniemi og Kirkenes er 500 km, men noen jernbane blir trolig aldri bygget her. (Illustrasjon: Arctic Corridor)

Samene med klart nei til arktisk jernbane

Norge og Finlands prosjekt med jernbane mellom Rovaniemi og Kirkenes, må trolig skrinlegges som følge av et varslet samisk veto.

Publisert

Tanken med den arktiske jernbanen var å forbinde Rovaniemi i Finland og Kirkenes. Dette ville gi Nord-Finland tilgang til en helårshavn og samtidig knytte Kirkenes til det europeiske jernbanenettet.

Logistikk2020:
Grønn, effektiv og lønnsom

Har du husket å melde deg på til årets mest spennende logistikk-konferanse?

Når: 15. april
Hvor: Clarion Hotel The Hub, Oslo
Blant foredragsholderne:
Knut Ramstad, Mixmove
Torbjørn Johannson, Asko
Silvija Seres, teknolog og matematiker
Marit Vårdal, Maersk
Karoline Bjørklund, NHO Logistikk og Transport
Erik Røhne, CargoNet
Lars Erik Marcussen, HeidelbergCement Group.

Program, foredragsholdere og debatt oppdateres fortløpende på www.logistikk2020.no

En rapport om at de potensielle godsvolumene på strekningen neppe rettferdiggjorde investeringen, ga planene et solid skudd for baugen i fjor. Nå gjør både finske og norske samer det klart at de aldri vil tillate bygging av 500 km jernbane gjennom samiske beiteområder.

- De negative konsekvensene for reindriftsamene og tradisjonell kultur er ganske enkelt for store til å bli oversett, sier Christina Henriksen, nyvalgt leder av Samerådet, ifølge Arctictoday.com.

Tiina Sanila-Aikio, tidligere president i det finske sametinget gjør det klart at finske myndigheter aldri vil kunne tillate bygging av strekningen under dagens lover. Hun henviser til paragraf 17 i den finske grunnloven, som gir samer rett til å bevare og utvikle sin egen kultur.

- Det er ikke lov å undergrave samisk kultur og vår kultur er uatskillelig fra reindrift, fiske og jakt i området, sier hun.