TESTES: ID.BUZZ med Argo AIs egenutviklede Lidar på taket starter testingen av 5. generasjon Argo-selvkjørende software i løpet av sommeren.
TESTES: ID.BUZZ med Argo AIs egenutviklede Lidar på taket starter testingen av 5. generasjon Argo-selvkjørende software i løpet av sommeren.

Klare for selvkjørende i 2025

RASK UTVIKLING: Det foregår for tiden en meget rask videreutvikling av teknologi for selvkjørende biler og Volkswagen starter tesing av ID. Buzz med selvkjørende teknologi i sommer.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

SKANNER: Argos Lidar ser bedre i mørket og klarer å skille ut mørke objekter. Et samspill mellom kamera, Lidar og radar må til for å skape et så komplett bilde av trafikksituasjonene som mulig.
SKANNER: Argos Lidar ser bedre i mørket og klarer å skille ut mørke objekter. Et samspill mellom kamera, Lidar og radar må til for å skape et så komplett bilde av trafikksituasjonene som mulig.

Autonom kjøring deles inn i fem nivåer som går fra assistansesystemer til fullstendig autonom kjøring. Allerede i nivå fire skal kjøretøyene kunne kjøre selvstendig uten at det er behov for ratt. Teknologien i som er vanlig i dagens kjøretøy nærmer seg yttergrensene av hva som er mulig og ny og mer avansert teknologi er nødvendig for å tilfredsstille Level 4, forteller Christian Senger, divisjonsdirektør i VW-nyttekjøretøy.

Volkswagen har jobbet med selvkjørende teknologi i over 15 år og ser nå på hva som er neste naturlige steg innenfor selvkjøring. Målet er at denne teknologien skal være bedre rustet til å kjøre sikrere enn en menneskelig sjåfør. Det betyr at kjøretøyene må håndtere alle typer kjøring og værforhold. For å klare dette må man ha en blanding av ulike typer sensorer og kameraer da en type sensorer ikke vil kunne fange opp alle ulike situasjoner som oppstår langs veien. Avanserte datamaskiner setter så sammen de ulike «bildene» for å skape et komplett trafikkbilde.

TRAFIKK: Her ser vi en fullstopp situasjon i Miami hvor bilen må lese en kompleks trafikksituasjon med tett trafikk og finne en åpning hvor den trygt kan svinge til venstre.
TRAFIKK: Her ser vi en fullstopp situasjon i Miami hvor bilen må lese en kompleks trafikksituasjon med tett trafikk og finne en åpning hvor den trygt kan svinge til venstre.
KJØRER: Bilen har funnet en luke i trafikken og kan krysse veien.
KJØRER: Bilen har funnet en luke i trafikken og kan krysse veien.

Senger forteller videre at under utvikling av teknologi så ønsker man ofte å starte enklere miljøer for å gjøre utfordringene enklere. I tilfellet med selvkjørende teknologi er det riktigere å starte i de mest komplekse trafikkmiljøene. Her handler det nemlig om å utvikle software som skal fange opp trafikksituasjoner og samle store mengder data. Man starter derfor i et begrenset område og under gode værforhold for deretter gradvis utvide område og etter noen år utvide testingen og utviklingen selv til snøforhold.

Persontransport først

I bymiljøer ser man først på persontransport av den enkle grunn at mennesker selv kan gå inn og ut av bilene, mens pakkeleveranser ikke er like enkelt da de er avhengige av noen til å frakte disse inn og ut av bilene. Volkswagen har en klar målsetning om å kunne levere kjøretøy allerede i 2025. Ettersom VW ser for seg å benytte kun elektriske kjøretøy vil teknologien også være med på å gjøre byer renere og tryggere.

De første testene ute i bymiljø med ID.BUZZ vil skje i Hamburg og forberedelsene til dette prosjektet er allerede i gang.

Samarbeider med Argo AI

TOVEISTRAFIKK: Her er det en vei med trafikk i begge retninger, men da biler er parkert må bilen passe på og ta høyde for motgående trafikk før den kan passere.
TOVEISTRAFIKK: Her er det en vei med trafikk i begge retninger, men da biler er parkert må bilen passe på og ta høyde for motgående trafikk før den kan passere.

Argo er et relativt nytt softwareselskap som både Volkswagen og Ford har gjort store investeringer i. I tillegg til å utvikle programvaren som er nødvendig har de også utviklet en egen Lidar som kan se hundrevis av objekter på over 400 meters avstand, noe som gjør at kjøretøyene kan operer i høyere hastigheter og ser relativt mørke objekter på lang avstand. For å teste kjøretøyene etableres det i disse dager et nytt testsenter i nærheten av flyplassen i München.

Selv om kjøretøyene er koblet opp mot skyen for datautveksling, tas alle beslutninger som gjelder kjøring av sikkerhetsmessige grunner lokalt i bilen.

Powered by Labrador CMS