Arendal Havn kan få betydelig økte volumer som følge av etablering av batterifabrikk og nytt næringsområde.

Batteri-boost til både havn og region

Bygging av en gigantisk batterifabrikk gir unike muligheter for Arendal Havn. Her kommer både store volumer og mulig testområde for autonomi og automatisering.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rune Hvass, havnefogd i Arendal Havn.

Et enstemmig styre i Morrow Batteries AS vedtok rett før jul å bygge sin planlagte gigantiske battericellefabrikk i Arendal — basert på en fremforhandlet intensjonsavtale med Arendal kommune. For Arendal havn betyr dette et energitilskudd av dimensjoner – for regionen opptil 2.500 arbeidsplasser i løpet av få år.

Regner man med nye arbeidsplasser som oppstår utenfor, grunnet etablering av det som skal bli verdens mest miljøvennlige batterifabrikk, kan antallet arbeidsplasser i regionen øke med ytterligere fem tusen, har man regnet seg frem til.

Opprinnelig var det 19 alternative lokasjoner på Sørlandet. Fire steder konkurrerte i sluttspurten i fjor høst – Eyde Energipark i Arendal, Lista i Farsund, Støleheia Sør i Kristiansand og Otra i Vennesla.

En gavepakke

Eyde Energipark Arendal skal ligge kloss inntil E18, og det er planlagt en ny vei ned til havna.

En av dem som gleder seg stort over at nettopp Arendal ble valgt av Morrow Batteries AS, er havnefogd Rune Hvass, som har vært en del av prosjektgruppa og forhandlingsteamet i Arendal.

Han forteller at Arendal Havn har skissert logistikkløsninger, robusthet i løsningene og antatte kostnader i detalj fra den spede start. Det første møtet fant sted i havna 5. oktober i fjor.

– Hva tror du var årsaken til at Morrow valgte Arendal — og ikke ett av de andre Sørlandsalternativene?

– Vi hadde billigste og beste løsning for kraft, kjøling, areal og logistikk. Nærhet til havn, bærekraftig transport, tilstrekkelig areal, nok grønn kraft, dype kaier og lave kostnader ble trukket frem av Morrow, ramser Rune Hvass opp entusiastisk.

Endelig avtale i vår

Om Morrow Batteries AS

Morrow Batteries sier følgene om seg selv:

«Vårt formål er å beskytte planeten vår og vår livsstil for fremtidige generasjoner. Vår visjon er å

være en verdensledende partner for å akselerere den grønne energiomstillingen. Morrow ble

grunnlagt i 2020 av sterke og engasjerte eiere. Våre to ledende investorer er Agder Energi Venture,

et heleid datterselskap av Agder Energi, og NOAH, et heleid datterselskap av Gjelsten Holding.

Andre eiere inkludereer BEBA, et heleid datterselskap av Bellona Holding, Frederic Hauge,

grunnleggeren av Bellona Foundation, og ledergruppen til Morrow»

CEO er Terje Andersen.

Arendal kommune har et ansvar for å tilrettelegge for utvikling og vekst. Vekst i næringslivet antas å være den viktigste faktoren for dette. Ved å tilrettelegge for ny næring blir kommune attraktiv, skaper nye muligheter og tiltrekker seg dyktige innbyggere og arbeidsplasser. Kommuneøkonomien er avhengig av arbeidsplasser med tilhørende skatteinntekter, påpeker kommunen.

I løpet av våren 2021 vil det bli inngått endelig samarbeidsavtale, som for kommunens del skal godkjennes av bystyret.

De første milliardinvesteringene skal etter planen komme høsten 2021.

Fremdrift

I intensjonsavtalen har Morrow skissert en framdrift for batterifabrikken:

• Detaljplanlegging i 2021

• Bygging av fabrikk i 2022 og 2023

• Produksjon av batterier fra 2024

• Morrow Batteries har en ambisjon om fullt utbygd fabrikk og full produksjon fra 2028.

Blir testarena for autonomi?

Batterifabrikken skal bygges på arealet som har fått navnet Eyde energipark. Havnefogden forklarer til Moderne Transport at Eyde energipark ligger langs den nye E18. Kjører man dagens vei fra havna, er kjøreavstand åtte kilometer til Eyde energipark. Med ny kommende vei, reduseres avstanden til fem kilometer.

– Det er et felles mål at ny vei skal bli en nasjonal testarena for autonome kjøretøy og automatiserte prosesser, røper Rune Hvass.

Trinnvis

Hvass forklarer for oss at havneutbyggingen vil deles inn i flere trinn- og skal harmoniseres med etablering og ferdigstillelse av den gigantiske batterifabrikken.

– Deler av den nye veien fra havna til Eyde energipark påbegynnes i år, og regulering av store industriområder, nye veier og havnearealer pågår. Noen fysiske arbeider har startet opp, men vil intensiveres i 2022 og 2023, sier han.

Stor positiv betydning

– Hvor mye skal sjøtransport benyttes?

– Det meste av råvarer skal inn med store bulkbåter til Eydehavn. Ferdige batterier skal med Roro eller container primært til Europa.

– Hva vil etableringen ha å si for havna?

– Vi får en stor økning i bulk inn og ferdigvarer ut. I tillegg kommer spin-offs, blant annet Biozin, svarer Hvass.

Biozin Holding AS fikk i 2019 30 millioner kroner fra Innovasjon Norge til forprosjektering av den planlagte biosinfabrikken i Åmli i Aust-Agder. Målet er et fullskala produksjonsanlegg for avansert bioråolje, såkalt biozin®, som er et fornybart drivstoff basert på norsk skogsråstoff. Investeringen markerer en milepæl i en storskala satsing på fornybart drivstoff. Kapasiteten til anlegget vil være cirka 1000 tonn biomasse pr. dag. De samlede investeringene er anslått til 3.5 milliarder kroner.

Ønsker kontakt med flere rederier

– Vi legger til grunn at Arendal havn i Eydehavn får en tredobling og øker til 2,5-3 millioner tonn gods i løpet av få år, sier havnefogd Hvass.

– Vi ønsker samtaler med flere rederier i prosessen. Pr. i dag er det primært utenlandske rederier og transportaktører, som har tatt kontakt, og der det er etablert dialog.

Hvass forteller videre at hele området i havna i Eydehavn nå utredes gjennom en egen masterplan. Deretter starter regulering og bygging av ny dypvannskai, conveyor-systemer, kraner, råvarelager, oppstillingsplasser og annet som trengs.

– Vi strukturerer nå Eydehavn-terminalen med tydelig inndelinger mellom transporttypene. Vi skal være kosteffektive-, bærekraftige- og må være volumdrevne, for å få ned kostnad pr. tonn.

Investeringene er store og krever derfor tilrettelegging for svært store skip, høy aktivitet, mye gods, og effektiv håndtering og lagring av flere typer laster, påpeker han.

Stor interesse

– Vil denne etableringen og bruken av Arendal havn føre til at andre vareeiere trekkes til havna?

– Ja, svarer havnefogden klart og tydelig. Vi har — og har hatt — samtaler med både eksisterende og nye kunder. Pågangen er betydelig, og det er hyggelig. Vi regulerer til sammen over 2.000 dekar nye industriarealer i kort avstand fra Eydehavn og ny E18 med betydelig potensial for transportintensive næringer.

Powered by Labrador CMS