Sånn passe fornøyd

Publisert Sist oppdatert
- Vei og bane akseptabelt, men det gir ingen stimulans til overføring av gods fra vei til bane og sjø.

Slik kommenterer adm. direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport forslaget til Statsbudsjett for 2015.

Bedre enn sist

Veibudsjettet øker med 12% og banebudsjettet med 9%. Til drift og vedlikehold for jernbanen er det en økning på 320 mill. kroner som kommer i tillegg til økningen i saldert budsjett 2014 på 500 mill. kroner.

Det ligger også bevilgninger til økning av OPS-prosjekter.

- Samferdselsbudsjettet gir bud om større satsing på vei og bane enn den foregående regjeringen la opp til, sier Kjensli.

Tilfredsstillende

- Vi er særlig tilfredse med at bevilgningene til drift og vedlikehold øker. Det er der skoen trykker når det gjelder godstransport med jernbane, tilføyer han.

På sjøsiden foreslås en bevilgning på 10 mill. kroner til havnesamarbeid.

- Men det ligger intet signal til stimulanser forøvrig. Dermed må vi konstatere at det ikke er synderlig hjelp å få fra staten når det gjelder vårt arbeid med å styrke sjøtransporten, sier Kjensli.

Vegbruksavgiftene økes ikke. Dette tilsvarer en verdi på 300 mill. kroner i reduserte kostnader for transportselskaper og bilister.

Skuffende

Biodieselavgiften beholdes.

- Det er skuffende, uttaler Kjensli, fordi det ikke stimulerer til økt bruk av miljøvennlig drivstoff.

Transnova nedlegges og innlemmes i Enova. Enovas mandat utvides også til å gjelde transportsektoren.

- Det blir spennende å se om dette fører til en økning eller reduksjon av satsing på miljøvennlig transport, sier Kjensli.

- Det ligger både muligheter og trusler her, føyer han til.

Det samme gjelder forskningsprogrammet Smartrans, som nå innlemmes i et nytt forskningsprogram Transport 2025.

- Det er gledelig at staten viderefører transportforskingen i Forskningsrådet, avslutter Are Kjensli. 

Powered by Labrador CMS