- Godsstrategien på skinner har mislyktes, sier adm. direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport.

Mislykket godssatsing på skinner

En nedgang i 2016 på ni prosent er et nytt eksempel på at innenlands godstransport på jernbane taper for vogntogene.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Tallenes tale er klar: Målet om å flytte gods fra vei til bane har mislyktes, sier adm. direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport.

Veitrafikken er vinneren. Markedsutviklingen har gått kraftig i bilens favør de siste syv årene, med flere gode nye veier og muligheten for å bruke vogntog på 25,25 meter. I tillegg utføres mer av biltransporten av utenlandske biler, noe som også er med på å styrke biltransportens stilling i forhold til tog.

Lyspunkt

Siden 2008 er nedgangen for godstransport på skinner på 16 prosent. Lyspunktet er en stabilisering og en liten oppgang av containertrafikken i 2016, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Allerede da Stortinget i 2005 vedtok Nasjonal transportplan (NTP) for 2006-2015 slo regjeringen og Stortinget fast at målet var å overføre gods fra vei til bane.

- I nasjonal transportplan for 2018-2029, som Stortinget har til behandling nå, er det satt av 18 milliarder kroner til godstiltak på jernbanen. Det er viktig at Stortinget slutter seg til disse planene, men ennå viktigere at de blir gjennomført, sier Kjensli.

Powered by Labrador CMS