Schenker AS gjør termotransport på bane mer miljøvennlig med ny grønn løsning på skinner.
Schenker AS gjør termotransport på bane mer miljøvennlig med ny grønn løsning på skinner.

Banebrytende fra Schenker

Schenker AS gjør termotransport på bane mer miljøvennlig med ny grønn løsning på skinner.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet setter nå i drift en helt ny løsning med elforsyning til termoaggregater direkte fra kjørelinjen.

Schenker og Green Cargo samarbeider om drift av nye kjølevogner i Schenkers togprodukt North Rail Express (NRE) mellom Oslo og Narvik. Godsvognene som får sin strømforsyning fra lokomotivet, er en unik løsning som er helt ny på markedet.

Ifølge pressemeldingen skaper den nye løsningen store muligheter til å flytte trafikken med temperaturkontrollerte varer fra vei til jernbane, noe som gir positive klimaeffekter og omfattende reduksjon av CO2-utslipp.

59.000 færre CO2-tonn

Det faktum at varene transporteres med jernbane i stedet for med lastebil reduserer klimabelastningen med over 59.000 tonn CO2 årlig. I tillegg kommer effekten av å bruke elektriske aggregater i stedet for dagens dieselaggregater.

Å flytte godstransport over til jernbane handler ikke bare om å redusere utslippene. Det handler også om transporteffektivitet og tryggere veier. Med denne løsningen kan vi oppnå en effekt på 13.000 færre vogntog på veiene, årlig, heter det i pressemeldingen.

Stolte av ny miljøvennlig termotransport. Fra v. Erik Solum-Head of Direct Road i Schenker, Trond Williksen-Sjef terminaldrift Green Cargo, og Bjarke Raaby-vogningeniør Green Cargo.
Stolte av ny miljøvennlig termotransport. Fra v. Erik Solum-Head of Direct Road i Schenker, Trond Williksen-Sjef terminaldrift Green Cargo, og Bjarke Raaby-vogningeniør Green Cargo.

Den tekniske løsningen er basert på å koble vognene til lokomotivet, og deretter konverteres strømmen til trefase og 400 V. Vanligvis brukes dieselaggregater til vognene som transporterer tempererte varer. Disse bruker i gjennomsnitt 2,5 liter diesel per time. Transporttiden mellom Oslo og Narvik er 28-30 timer. For disse transportene betyr den nye løsningen, med elektriske vogner, reduserte CO2-utslipp fra fossilt brensel på ytterligere 122 tonn årlig.

Trygghet ved strømstans

Her brukes kombinerte aggregater som går på både diesel og elektrisitet. Dette muliggjør innhenting og utkjøring til/fra jernbane med aggregater gående på diesel som så veksles over på strøm i toget. Det gir en ubrutt og stabil temperatur fra lasting hos avsender til lossing hos mottager. I tillegg er dette en sikkerhet ved eventuell strømstans.

Schenker ønsker å stadig modernisere og klimanøytralisere sine transporter i takt med tilgjengelig teknologi, og som selskapet forventer en god miljøgevinst av.

Schenker starter opp med to elektriske vogner i et togsett for testing frem til april 2021. Testene evalueres i sanntid, og det kan skalere opp antall vogner på kort varsel. Vognløsningen fra Wascosa er en vogn tilpasset intermodale løsninger med 20 "-,40"-, 45"-containere, samt 13,6 m. traller.