VETERAN: Gunnar Luthen er en skikkelig truckveteran. Her sitter han på den første trucken som kom til Norge i 1946. Den er i dag på Teknisk Museum i Oslo.

50-årsjubileum for truckføreropplæringen

HISTORISK: I 1973 tok transportingeniør Gunnar Luthen fra Tønsberg initiativ til og fikk laget Norges første truckførerkursopplegg og truckførerlærebok, godkjent av Statens arbeidstilsyn for bruk i norsk industri.

Publisert Sist oppdatert

Prosess truckføreropplæring var i gang, og året etter fulgte arbeidsinspektør Tormod Ramfjord i Direktoratet for arbeidstilsynet opp Lutens initiativ. Ramfjord var meget fornøyd både med opplegg og systematikk i 1973-kursopplegget, og allerede i 1974 kom arbeidstilsynet med sin første forskrift med krav til opplæring for truck- og truckkjøring (forskrift 294). Denne epokegjørende sikkerhetsforskriften runder nå 50 år, 1974–2024.

Tallenes tale – suksess

FØRST OG SIST: Gunnar Luthen med den første og den siste kursboken for truckførere han har laget.

Man er på trygg grunn ved å betegne dette opplegget for truckopplæring som en suksesshistorie. I 50-årsperioden etter innføring er det blitt opplært over 500.000 truckførere i Norge, og siden 1989 er alle truckførerbevisene blitt registrert og utstedt av sentralregisteret på Flisa. Dette skjer etter kvalitetskontroll og dokumentasjon fra den enkelte sertifiserte instruktør.

Sentralregisteret på Flisa ble for øvrig etablert etter initiativ fra Direktoratet for arbeidstilsynet, og det er utstedt 500.000 truckførerbevis.

Luthen med tilbakeblikk

Truckopplæringens far er en betegnelse som ofte er brukt om Gunnar Luthen, men hva er bakgrunnen for denne sterke interessen, spør vi Luthen.

– Som transportingeniør hos Maskin A/S K. Lund & Co og leverandør av trucker fikk vi høre om både dødsulykker og unødvendige personskader med trucker ute i industrien. Jeg så et klart behov for å gi brukerne og truckeierne mer informasjon om truckens funksjon og virkemåte, noe som førte til det første førerkursopplegget og truckførerlæreboken. Den umiddelbare og gode kontakten jeg fikk med Ramfjord i Arbeidstilsynet, har også vært viktig for å knytte meg enda sterkere til bransjen. Direktoratet har alltid støttet opp med råd og faglig informasjon for utviklingen av truckførerutdanningen i Norge. I ettertid kan vi også peke på at resultatet av sikkerhetsopplæring har ført til at antall dødsulykker og personskader i transportbransjen er blitt sterkt redusert, sier han.

Eget firma etablert

I 1991 etablerte Luthen firmaet Truck & Opplæring AS, og har i en lang periode vært sterkt delaktig i bransjens opplærings- og informasjonsutvikling. Han peker videre på at truckføreropplæringen har gjennomgått en stadig utvikling, blant annet med sertifisert sikkerhetsopplæring som ble vedtatt i 1983.

– Uten tett og godt samarbeide mellom arbeidstilsynet og NHO Norsk industri om opplæringsplaner ville det ha vært umulig å holde den kvaliteten vi nå har i Norge både på opplæring og sikkerhetsarbeid, sier han.

ULYKKER: Et knippe avisutklipp om truckulykker som burde ha vært unngått. Gunnar Luthen

Dette til tross mener han det fortsatt er oppgaver å ta fatt på. Han råder spesielt bedriftene til å arbeide internt med sin HMS-kultur. Videre peker han på at når det gjelder leverandøransvar må det settes krav til truck- og maskinleverandørene om at de er til stede ved overlevering av trucker og arbeidsutstyr, og at førerhåndbøker og bruksanvisninger gjennomgås.

Et annet felt er knyttet til våre nye landsmenn og utenlandsk personell, ofte uten eller med manglende norskkunnskaper. Her ligger det en felles utfordring med tanke på sikkerhet, minner han om.

– Etter 50 års erfaring i bransjen, fylte 80 år og nå som pensjonist, vil jeg takke alle enkeltpersoner, bedrifter, arbeidstilsynet, etater, NHO og Norsk industri som har delt sin erfaring med meg slik at opplæringen hele tiden har blitt utviklet og forbedret. Takk for meg og lykke til med deres HMS-opplæring. La oss sørge for at Norge blir et ledende land innen HMS og sikkerhetsopplæring hvor målet er null dødsulykker i industrien, hilser Gunnar Luthen.

Powered by Labrador CMS