Dårlig arbeidsflyt koster 3000 timer i året

  I en bedrift med 50 ansatte kan nesten halvannet årsverk spares inn gjennom effektivisering av arbeidsflyten.

Publisert Sist oppdatert

Effektiv arbeids- og vareflyt er det lager- og distribusjonssentraler lever av, og lagerbedriftene er under stort press for å effektivisere. En undersøkelse gjort av Intermec sammen med det amerikanske undersøkelsesforetaket Vanson Bourne, viser også at det er mye å spare.

250 sjefer med ansvar for hele bedriftens leveringskjede, lager og distribusjon er intervjuet, og 60 prosent er enig i at «det er mulighet for store tids- og kostnadsbesparelser ved bare å redusere arbeidsflyten med noen sekunder.»

Taper halvannet årsverk

Undersøkelsen viser at hver ansatt i løpet av et åttetimers skift i gjennomsnitt taper 15 minutters produktivitet på grunn av ineffektiv arbeidsflyt. Det tilsvarer 58 timer per år, og rundt åtte arbeidsdager i året. Med 50 ansatte blir det nesten 3000 timer i året – drøyt halvannet årsverk.

Majoriteten av de sjefer som ble spurt, oppgir at de mest ineffektive arbeidsmomentene i løpet av et åttetimers skift er pakking og lasting (20 prosent), tett fulgt av plukking og lagerstyring (begge 18 prosent).

Blant de ansvarlige i bedrifter som nylig har gjennomført en oversikt over arbeidsflyt og -momenter, mener de fleste at plukking og lagerstyring er de områder der det er lettest å oppnå besparelser.

Tror på ny teknologi

Når de blir spurt om hvordan resultatet kan forbedres på lageret og distribusjonssentralen, svarer nesten 90 prosent at de tror investeringer i ny teknologi skulle gjøre det mulig å gjenvinne tap av tid og øke produktiviteten.

– Lagersjefer står overfor store utfordringer vedrørende kostnadsbesparelser, noe som betyr at de ikke har råd til å la mye sløsing med tid fortsette, sier Bruce Stubbs, Intermecs Industry Marketing Director for virksomheten innen distribusjonssentraler.