Alle postbud får Iphone

Én app skal erstatte en million papirark hos Posten.

Publisert Sist oppdatert

Posten har utviklet en digital rutebok for å kunne administrere 4000 budruter over hele landet mer effektivt. Løsningen er unik i postbransjen og vil gi postbudene en enklere arbeidshverdag, skriver Posten i en pressemelding.

Posten Norge leverer post til 2,3 millioner husstander og bedrifter i Norge hver dag. Hvert år flytter en halv millioner mennesker, og rundt 600.000 personer ønsker ettersending eller oppbevaring av post når de er på ferie.

Én million ark

Fram til nå har det meste av dette blitt håndtert med papirlapper. Hvert år skrives det ut en million ark blant annet for å oppdatere postbudene løpende om endringer i adresselistene. Nå vil endringene skje med enkle tastetrykk.

- Med ny digital rutebok effektiviserer vi postbudenes arbeid og sikrer rask oppdatering og ajourhold av postrutene, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge. 

Postens IT-avdeling har utviklet den nye digitale ruteboken, mens postbudene har påvirket løsningen ved å definere behovet, teste den digitale ruteboken og ikke minst delta i utrulling og opplæring.

- Tilbakemeldingene fra postbudene er svært positive. Det gir oss stor tror på at løsningen vil gi ønskede resultater. Målet er at 4000 budruter skal ta i bruk den nye digitale ruteboken i løpet av året, sier Dag Mejdell.

Sikkerhet

Posten har lagt stor vekt på sikkerhet i løsningen for å unngå at sensitiv informasjon kommer på avveie og hindre tyveri. Postbudenes nye iPhone er ikke personlige, men knyttet opp til postrutene og programmert nettopp for den jobben budene skal gjøre på ruta.

Skulle en iPhone komme på avveie er den verdiløs for utenforstående.