Vil bremse havne-trio

Alle veier fører til...? Rotterdam, Antwerpen og Hamburg.

Publisert Sist oppdatert

EU-kommisjonen synes det er uheldig at de tre havnene Rotterdam, Hamburg og Antwerpen håndterer så stor andel gods som de gjør. De ønsker å svekke giganttrioens konkurransekraft for isteden å styrke over 300 øvrige havner i EU-området.
Kommisjonen ser at det vil bli bedre flyt i det europeiske transportsystemet totalt sett hvis flere havner blir mer effektive og dermed mer konkurransedyktige, skriver TØI-tidsskriftet Samferdsel.