Kranmester Ola Hjermestad og havnedirektor Tore Lundestad i Borg Havn. Foto: Borg Havn IKS.
Kranmester Ola Hjermestad og havnedirektor Tore Lundestad i Borg Havn. Foto: Borg Havn IKS.

Gagner både helse og miljø

Nå skal de ansatte i Borg Havn bruke el-sykkel på jobb.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

 - Borg Havn IKS har som visjon å være en smart og bærekraftig havn. For å nå klimamålene våre, er det blant annet helt nødvendig å endre både reisevaner og å omstille kjøretøypark til å bli helt fossilfri, forteller nyansatt miljøsjef Charlotte Iversen - og fortsetter:

Til og i jobb

- Hele havnas bilpark er skiftet ut til fossilfrie kjøretøy, kraner går på strøm. Det er jobbet bevisst med hvordan vi ferdes motorisert og til fots på våre terminaler. Det siste vi har tatt initiativ til, er å få på plass en ordning med tjenestesykler for ansatte.

Hun påpeker at som arbeidsgiver kan Borg Havn IKS også bidra til å gjøre de ansattes reise til og fra jobb utslippsfri. Tiltak for å få ansatte til å sykle mer, kan ses på som utøvelse av havnas samfunnsansvar gjennom å redusere negativ miljøpåvirkning, være helsefremmende for den enkelte samt kostnadsbesparende for havna som arbeidsgiver.

Sarpsborg først

- En av våre eierkommuner, Sarpsborg kommune, var første kommune i landet som la til rette for tilbud om kjøp eller leasing av elsykler for sine ansatte. Borg Havn har latt seg inspirere, og har med elsykkel-tilbudet til ansatte, lyst til å gå foran og vise at det finnes alternativer til bil, sier miljøsjefen.

Krevde kvalitet

Borg Havn har gjennomført en mini tilbudskonkurranse på kjøp av el-sykler til sine ansatte. Ved tilbudsinnhenting er det satt kvalitetskrav til syklene. Syklene som tilbys er velutstyrte og har veldig lite problemer og behov for service og vedlikehold i etterkant. Borg Havn har allerede en avtale om rentefritt personallån til sine ansatte. Dagens ordning har nedbetaling på ett år, denne skal utvides til tre års nedbetaling ved kjøp av el-sykkel.

- Bedre miljø og helse

- Det blir overkommelig for alle å kunne skaffe seg en el-sykkel, som ofte koster mye penger, samtidig som man får mulighet til å bidra til bedre miljø og egen helse. Det er en effektiv og billig måte å komme seg til jobb på, uten å bli svett på ryggen, sier havnedirektør Tore Lundestad og legger til at han håper mange ansatte vil benytte seg av tilbudet.

God start på dagen

Havneinspektør, Freddy Paulsen, har allerede god erfaring med bruk av elsykkel til og fra jobb. Han bor i Bydalen noen få kilometer unna, og synes fergeturen over Glomma og sykkelturen videre ut på Øra, gir han en god start på dagen.

Oppdordrer andre

Borg Havn oppfordrer nå også andre bedrifter i sitt nærområd, til å henge seg på dette initiativet til mer bruk av sykkel som fremkomstmiddel.

- Vi registrerer at det allerede er mange ansatte på en nærliggende bedrift her på Øra, Kronos Titan, som sykler til jobben. Vi harogså  tatt kontakt med kommunens veietat, for å se på bedre tilgjengelighet og sikkerhet i Øraveien for syklende og gående, forteller Iversen og Lundestad. 

Powered by Labrador CMS