PostNords direktør i  Norge, Robin Olsen, kan glede seg over gode resultater i første kvartal.
PostNords direktør i Norge, Robin Olsen, kan glede seg over gode resultater i første kvartal.

Sterkt forbedret fra PostNord

Både PostNord-konsernet og PostNord Norge kan glede seg over positive tall fra første kvartal.

Publisert

Både den internasjonale og den norske delen av PostNord opplevde både økt omsetning og en solid resultatforbedring første kvartal.

PostNord første kvartal

PostNord-konsernet:
▪ Inntekter 9 507 MSEK (9 471 MSEK i 2019), en organisk vekst på 0,2 %
▪ Driftsresultat (EBIT) 314 MSEK (162 MSEK i 2019)
▪ Resultat 263 MSEK (56 MSEK i 2019)

PostNord Norge: 
▪ Inntekter 1 100 MSEK (1 099 MSEK i 2019), en organisk vekst på 5,8 %, justert for valutaeffekter
▪ Driftsresultat (EBIT) 24 MSEK (22 MSEK i 2019), en resultatforbedring på 14,2 %, justert for valutaeffekter

Driftsresultatet for konsernet ble bedret fra 162 millioner SEK til 314 millioner SEK i første kvartal sammenlignet med i fjor. Driftsresultatet i Norge gikk opp fra 22 til 24 millioner SEK. Se alle tallene i faktaboksen til høyre.

Les også: PostNord-permitterte tilbake i jobb

- Vi ser en fortsatt sterk positiv inntekts- og resultatforbedring i den norske virksomheten i takt med det økende logistikk- og netthandelsbehovet i det norske markedet, sier administrerende direktør Robin Olsen.

Koronakrisen har naturlig nok satt preg på første kvartal, selv om nedstengningen skjedde første i midten av mars. Kvartalet var preget av en sterk vekst på 15,6 prosent innenfor privatleveringer (B2C). Dette har forsterket seg ytterligere etter korona-situasjonen fra midten av mars, med en dobling av antall hjemleveringer.

- Vi har derfor lansert en trygg hjemleveringsløsning uten krav til kvittering fra mottaker. Kapasiteten for hjemlevering er tidoblet, gjennom at sjåfører som normalt kjører til butikk, nå også kan kjøre hjemleveringer på dagtid. I 2020 vil vi utvide vår terminal på Langhus med 10 000 m2, som sammen med en økt kapasitet på våre hentesteder, øker den totale norske kapasiteten til 250.000 pakker daglig, sier Robin Olsen.

Konsernsjef Annemarie Gardshol sier at årets første kvartal kan deles inn i to faser; før og etter spredning av korona-viruset i Norden.

- Fram til midten av mars var utviklingen tydelig positiv, og samlet sett er kvartalets inntekter på nivå med året før. Driftsresultatet utgjorde 314 (162) millioner svenske kroner, noe som er en forbedring, sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Det er også tilfredsstillende gitt den rådende korona-situasjonen. Effektiviseringsprogrammene gjennomføres etter planen, noe som setter oss i posisjon for fremtiden. Vi har fortsatt vekst i e-handel, og vi ser en tilbakevending av brevkunder fra konkurrenter, sier Gardshol.