Potensielle terminaloperatører

Oslos havnedirektør Anne Sigrid Hamran er fornøyd med søkerne til ny terminaloperatør av containerterminalen på Sjursøya.

Publisert Sist oppdatert

Den nye operatøren skal ha ansvar for den daglige driften av havneoperasjonene i Norges største containerterminal.

Sikre optimal drift

– I dette ligger også det å overta arbeidsgiveransvaret for kranførere som i dag er ansatt i Oslo Havn KF. Vi er opptatt av å finne en operatør som kan sikre effektiv og optimal drift for en konkurransedyktig terminal for å sikre at mer gods går sjøveien. Oslo Havn KF vil bruke tiden fremover til å vurdere de ulike operatørene. Valget av ny operatør ventes å tas før sommeren, sier Havnedirektøren.

Samling på Sjursøya

Det er i forbindelse at Oslo Havn bygger Norges største og mest moderne containerterminal skal samle alle containerne på Sjursøya i 2015 at driften til fremtidig operatør har vært utlyst, en frist som gikk ut 28. mars. Avtalen har en varighet på 20 år med mulighet for ytterligere 10 år.