Ny driftsmodell for Sjursøya

Oslo Havn har vedtatt driftsmodell for fremtidig containerterminal på Sjursøya.

Publisert Sist oppdatert

Havnestyret i Oslo Havn vedtok 24. oktober driftsmodell for fremtidig containerterminal på Sjursøya som innebærer at ny operatør overtar ansvaret for drift og vedlikeholdet av kranene.

Oslo Havn har ambisjoner om å få mer gods på sjøveien til Oslo, og ønsker å bli mer moderne og effektiv. I 2015 skal det etableres en ny og moderne containerterminal på Sjursøya som skal drives av én operatør, mot dagens to terminaler og operatører.

Den nye driftsmodellen innebærer at dagens havneansatte kranførere overføres til operatøren av terminalen. Det ventes at ny operatør kan være på plass i løpet av 2014.

- Oslo Havns mål er å sikre en konkurransedyktig havn, og effektive terminaler. Som et ledd i effektiviseringen er det viktig at også kranvirksomheten organiseres på en hensiktsmessig måte, der en ser det som mer rasjonelt og effektivt at operatøren overtar et mer helhetlig ansvar for ansatte på terminalen. Å samle både de terminalansatte og kranførerne hos en arbeidsgiver vil effektivisere arbeidet og kommunikasjonen på terminalen. Det er også mer optimalt og lønnsomt å samle drift og vedlikehold av kranene på ett sted, heter det i en pressemelding fra Oslo Havn. 

- Vi mener at driftsmodellen som er valgt er den beste for en effektiv havnedrift og til sjøtransportens beste. Vi er opptatt av at innføringen av den nye driftsmodellen skal foregå på en smidigst mulig måte, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.