Forslag til ny havne- og farvannslov

Formålet med utredningen «Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og farvannslov» er å fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Havne- og farvannslovutvalgets utredning er et viktig innspill i regjeringens arbeid for å sikre et høyt sjøsikkerhetsnivå og miljøvennlig sjøtransport, opplyser samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding fra regjeringen.

Havne- og farvannslovutvalget, ledet av advokat Kristin Bjella, har hatt mål om å forenkle lovteksten og å ta hensyn til den teknologiske utviklingen innen maritim sektor, klima og miljø.

Fjerner en avgift?

Utvalgets flertall foreslår blant annet endring i ansvar og myndighet når det gjelder sikkerhet og fremkommelighet i farvannet. Det foreslås at ansvar og myndighet som hovedregel legges til staten, mens kommunene har myndighet i havneområdet. Som en konsekvens av forslaget er det foreslått å fjerne den kommunale anløpsavgiften.

Les også: Dette mener norske havner

Videre foreslår utvalget at reguleringen av losordningen tas inn i havne- og farvannsloven, slik at man samler regulering av statens tjenester for å ivareta sikkerhet i farvannet i én lov.

Kan gi anledning til å ta utbytte

Utvalgets flertall foreslår å åpne opp for at kommunen som havneeier på visse vilkår kan ta utbytte fra overskudd i havnevirksomheten, som kan benyttes til andre formål enn havnevirksomhet.

Andre forslag fra havne- og farvannslovutvalget:

  • Berørte kommuner skal høres og dere innspill skal vektlegges ved statens myndighetsutøvelse.
  • I tillegg til fartøyets eier, kan fartøyets reder holdes ansvarlig ved ulykker og andre hendelser i farvannet.
  • Ingen særskilt bestemmelse om mottaksplikt i havne- og farvannsloven.
  • Kommunen kan gi forskrift om midlertidig begrensning av anløp til havn, når det er nødvendig fordi lokal luftforurensning overskrider tillatt nivå.
  • Krav om organisatorisk skille mellom kommunens myndighetsutøvelse og dens havnevirksomhet.
  • Departementet gis myndighet til å regulere havnens forvaltning av havneinfrastruktur og havnetjenester.
  • Ingen hjemmel til å kreve kystavgift eller gebyr for kontrolltiltak og tilsyn.
  • Innføring av overtredelsesgebyr.

Utvalget

Havne- og farvannsutvalget har foruten utvalgsleder Kristin Bjella (advokat, Hjort) bestått av  Arne-Martin H. Sørli (advokat, Regjeringsadvokaten),  Wollert Krohn-Hansen (havnedirektør, Trondheim Havn), Inger Hygen (advokat, Kluge), Adrianne Ubeda (daglig leder, Lars Holm Shipping), John Erik Hagen (regiondirektør, Kystverket Vest), Haakon Vennemo (professor i samfunnsøkonomi, Vista Analyse), Anne Marit Bjørnflaten (kommunikasjonsdirektør, Hurtigruten) og Siri Tofte (advokat, KS).

Powered by Labrador CMS