Bygging av vei og bane

- Vi må bruke mer kortreist stein

Leder i Veidekke-eid innovasjonsprosjekt oppfordrer til å bearbeide steinmasser som tas ut og bruke dem lokalt i prosjektet, istedenfor å deponere.

Publisert

Steinmasser som tas ut fra tunneler, fraktes relativt ofte rett til deponi, før ny stein transporteres inn på prosjektet, når det bygges vei og bane. Det er dårlig masselogistikk, erkjenner Torun Rise i prosjektet «Kortreist stein».

- Vi må bli flinkere til å bruke steinen fra tunnelene lokalt, sier Rise, som har ledet innovasjonsprosjektet «Kortreist stein»; et prosjekt som eies av Veidekke Entreprenør.

I Norge bygges vei med mange og lange tunneler. Prosjektet «Kortreist stein» har funnet løsninger som skal gjøre det enklere å bruke lokal stein i infrastrukturprosjekter.

Økt bruk av lokale steinmasser vil redusere mengden stein som deponeres, og i tillegg redusere transport av nye masser til anleggsstedet. Slik sparer man både penger, miljø og ressurser.

Over- og underskudd av stein samtidig

- Når vi ikke bruker steinen som tas ut til å bygge ny vei lokalt, får vi både over- og underskudd av stein. Det er lite bærekraftig, sier Rise.

Spesielt nær de store byene er det knapt med sand og stein, og resultatet er transport av materialer over lange avstander.

Partnerne i Kortreist stein har utviklet «nye tekniske løsninger og verktøy, smarte forretningsmodeller og gode planprosesser».

Gevinsten blir mindre utslipp og økt konkurranseevne for industripartnerne. Prosjektet har hatt fokus på høyverdig bruk av lokale steinmasser, i form av knuste produkter til vei- og jernbaneoppbygging, asfalt og betong.

Samarbeid mellom bransjen og forskningsmiljøene

Kortreist stein er et innovasjonsprosjekt gjennom Norges Forskningsråds BIA-program, og et samarbeid mellom bransjen og forskningsmiljøene.

Prosjekteier er Veidekke Entreprenør, og Sintef har hatt prosjektledelsen.
Øvrige partnere har vært Veidekke Industri AS, Metso Norway AS, Multiconsult AS, Asplan Viak, Statens Vegvesen, Bane Nor, Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune, Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) og NTNU.

Arbeidet i Kortreist stein er oppsummert i en sluttrapport.