Trafikkmelding:

Daniel Svensson har vært prosjektsjef for det viktige samfunnsoppdraget med å åpne opp den viktige veikorridoren mellom Norge, Gøteborg og resten av Kontinentet.

Nå går turen til Gøteborg kortere igjen - E6-åpning fredag 5. juli

I Norge hadde vi Randklev bru som skapte problemer. Svenskene har hatt sin egen lille "naturkatastrofe", der deler av E6 utenfor Stenungsund ble revet vekk i september ifjor. Nå er veien klar til å ta imot lastebiler igjen og kutte kjøretiden mellom Norge og Gøteborg. 

Publisert Sist oppdatert
Slik så det ut da Trafikverket og geoteknikere hadde befaring på strekningen i november i fjor.

Skredet på E6 ved Stenungsund den 23. september 2023 ble utløst av kvikkleire, en ustabil type leire som kan føre til alvorlige skred når den blir forstyrret. Skredet var omfattende og påvirket et område på omtrent 17 hektar, og resulterte i betydelige skader på veien samt nærliggende områder.

Kvikkleireskred er kjent for å være svært farlige fordi leiren kan bli flytende under visse forhold, for eksempel etter langvarig regn eller menneskelig aktivitet som graving og bygging. I dette tilfellet førte kvikkleirens ustabilitet til at store jordmasser raste ut, noe som skapte store ødeleggelser og at veien ble rasert.  

Trafikverket har siden skredet arbeidet intensivt med å sikre området og gjenoppbygge E6. Dette arbeidet inkluderte omfattende geotekniske undersøkelser og installasjon av stabiliserende strukturer, som kalksementpeler (kalksement-blandingen føres ned i grunnen for å gjøre leiren fastere) og skumglass for å forhindre fremtidige skred. 

Kong Carl XVI Gustaf i forbindelse med inspiseringen 3. juli. Fredag 5. juli åpnes strekningen også for tungtransport og øvrig veitrafikk.

Svenskekongen, Carl XVI Gustaf, og infrastrukturminister Andreas Carlson deltok ved seremonien den 3. juli for å inspisere arbeidene som har blitt utført for å gjenopprette E6-forbindelsen.

Flere lastebiler ble "slukt" av leirskredet og ble stående bom fast ved en rasteplass. Blant annet kunne Aftonbladet melde at en last med råtten laks fra Mowi ble sanert så sent som denne uken, nettopp fordi svenskekongen skulle komme.

Vanlig trafikkmønster fra 5. juli

Fra og med den 5. juli kan trafikken igjen flyte fritt, akkurat i tide til sommerferien. Dette markerer slutten på en intensiv periode med arbeid for å gjenoppbygge denne kritiske veistrekningen, som av naturlige grunner også er viktig for norsk næringsliv. Mesteparten av lastebilene som ankommer Svinesund kjører også forbi denne veistumpen.

Svenskenes "Randklev"-øyeblikk

Da ekstremværet "Hans" rev ned Randklev bru skapte det store utfordringer for jernbanen i Norge. Gods måtte gjennom ni måneder kjøres via Rørosbanen istedenfor Dovrebanen. 

Omtrent like lenge lå E6-strekningen i Sverige nede. Men på vei er det tross alt litt enklere, det går an å finne omkjøringsmuligheter som ikke tar alt for lang tid. Sånn sett har hendelsen i Sverige vært enklere å håndtere for næringslivet. 

Men likevel, der Bane NOR hadde argusøyne på seg for å få åpnet Dovrebanen raskest mulig, har Trafikverket i Sverige hatt et stort tidspress fra utålmodige bilister. Gjenoppbyggingen av E6 etter skredet har derfor vært Trafikverkets høyeste prioritet gjennom mange måneder. 

– Vi har analysert behovene på omledningsveinettet og arbeidet for å gjøre veien så sikker og samtidig så fremkommelig som mulig, både for boende og trafikanter, sier Anneli Amft, avdelingssjef for vedlikehold i Trafikverket.

Når E6 nå åpnes, forventes trykket på omledningsveinettet å minske betraktelig.

– Vi har planlagt hvordan vi skal håndtere omledningsveinettet etter at trafikken flyttes tilbake til E6. Noen tiltak vil bli værende, andre vil bli fjernet. Vi vil også takke alle boende langs omledningsveiene og trafikanter for tålmodigheten de har vist, sier Anneli Amft.

Gjenåpningen av E6 markerer en betydelig milepæl for Trafikverket og alle involverte parter, og det er en stor lettelse for alle som er avhengige av denne viktige veiforbindelsen.

Powered by Labrador CMS