Arbeidstilsynet prioriterer de næringene som har størst risiko for skader, ulykker, arbeidsrelatert sykdom og uverdige arbeidsvilkår.
Arbeidstilsynet prioriterer de næringene som har størst risiko for skader, ulykker, arbeidsrelatert sykdom og uverdige arbeidsvilkår.

Arbeidstilsynet med fokus på transport i 2020

I 2020 har Arbeidstilsynet nasjonale næringsaktiviteter rettet mot en rekke bransjer, deriblant transport.

Publisert

Bygg og anlegg, transport, overnatting og servering, helse og sosial, industri, jord- og skogbruk, akvakultur og bergverksdrift og utvinning er næringene Arbeidstilsynet skal ha et ekstra godt øye på i 2020.

Logistikk2020:
Grønn, effektiv og lønnsom

Har du husket å melde deg på til årets mest spennende logistikk-konferanse?

Når: 15. april
Hvor: Clarion Hotel The Hub, Oslo
Blant foredragsholderne:
Torbjørn Johannson, Asko
Silvija Seres, teknolog og matematiker
Marit Vårdal, Maersk
Karoline Bjørklund, NHO Logistikk og Transport
Erik Røhne, CargoNet
Lars Erik Marcussen, HeidelbergCement Group.

Program, foredragsholdere og debatt oppdateres fortløpende på www.logistikk2020.no

- Disse næringene er valgt ut fordi de har stor risiko for skader, ulykker, arbeidsrelatert sykdom og uverdige arbeidsvilkår. Næringene har vært prioritert de siste årene, men vi ser at det fortsatt er utfordringer. Vi har derfor valgt å videreføre aktivitetene i 2020, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

I sin begrunnelse for hvorfor tilsynet i 2020 har valgt ut transport som en av næringene de skal se nærmere på, skriver Arbeidstilsynet: 

"Deler av transportnæringen preges i økende grad av virksomheter som bryter arbeidsmiljølovens og allmenngjøringslovens bestemmelser. Ulovlige arbeidsforhold for utenlandske arbeidstakere kan føre til at virksomheter som bevisst bryter regelverket vinner frem i konkurransen med seriøse aktører. Over tid kan dette føre til en svekkelse av arbeidsmiljøtilstanden for yrkesgruppene og næringen som helhet."

I tillegg nevnes høyt sykefravær og mange arbeidsulykker som årsaker til at Arbeidstilsynet fokuserer på transport. 

Les mer om begrunnelsen her. 

Her kan du lese mer om begrunnelsene for fokus på de ulike bransjene: 

Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet

Kriminalitet i arbeidslivet skal avdekkes, bekjempes og forebygges. I 2020 vil Arbeidstilsynet i samarbeid med andre etater styrke innsatsen for å minske handlingsrommet til kriminelle aktører. Dette gjør man blant annet ved å fortsette kunnskapsbyggingen med Arbeidstilsynets samarbeidende etater for å kunne målrette innsatsen i større grad.

Den forebyggende innsatsen vil være en viktig del av arbeidet. Arbeidstilsynet vil følge opp offentlige oppdragsgivere for å hindre at kriminelle aktører får oppdrag på fellesskapets regning.

Les mer om Arbeidstilsynets innsats for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid – et ledd i IA-avtalen

Arbeidstilsynet har også fått en rolle i å realisere målene i den nye IA-avtalen. I 2020 lanseres en ny portal i samarbeid med NAV, STAMI og Petroleumstilsynet. Portalen skal bidra med verktøy for at virksomhetene skal kunne jobbe med å forebygge sykefravær.

En ny seksjon for kunnskapsformidling er under oppbygging. Seksjonen skal gjennom kunnskapsformidling og veiledning bidra til en ny giv for forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Satsingen er rettet mot utvalgte bransjer innenfor områdene ergonomi, psykososialt og organisatorisk som i størst grad fører til sykefravær og frafall.