Grensesprengende IT-løsning fra KGH

KGH forenkler avfallstransporten over grensene med unik IT-løsning.

Publisert Sist oppdatert

- IT-produktet gir en betydelig forbedret håndtering av nødvendige dokumenter ved avfallstransport. Som pilotbedrift tilbyr KGH Customs Services med denne løsningen en smidig og forenklet tollbehandling for bedriftene, forteller Per-Olov Lövgren.

Fra papir til elektronikk

Han er plass-sjef ved KGHs kontor i Hån, nær E18 grenseovergang. Lövgren har vært med og utviklet løsningen sammen med IDA Infront, Metafocus og bransjerepresentanter.

Lövgren fremhever at dagens regelverk representerer omfattende papirhåndtering og tung administrering.

Gjeldende EU-reglement ble innført 2006 og 2011. Den gang forlangte Nordisk Ministerråd en utredning, med sikte på en elektronisk rapporteringsmodell som skulle gjelde for alle landene i Norden.

For et drøyt år tilbake startet virksomheten i Sverige, da Svenska Naturvårdsverkets tillatelse for avfallstransport gikk over til elektronisk løsning.

Lövgren fremhever at all informasjon nå kan sendes elektronisk til berørte myndigheter, uansett nordisk land.

- Manuell registrering mot ulike, involverte myndigheter minimeres, og bedriftene kan spore sine transporter, og dermed gis økt mulighet til kontroll og oppfølging. Ikke minst representerer dette en betydelig innsparing i bedriftenes administrasjonsomkostninger, sier Lövgren.

Norske og svenske transporter

KGH, IDA Infront og Metafocus har deretter, i samarbeid med representanter for ulike myndigheter, tatt initiativet til utvikling av den portalen som benyttes i Sverige (NTFS portalen), for også å kunne benyttes i andre land. Først og fremst for transporter mellom Norge og Sverige, som i tillegg også omfattes av import- og eksportbestemmelsene landene imellom.

- I den nye løsningen er målet at rapporteringen skal kunne gjennomføres kun elektronisk, for derved å gi stor effektiviseringsgevinst, sier Lövgren.

Unik kundeservice

Lövgren legger strategien sammen med COO/dCEO Anita Graff. De leverer en vare over 13.000 kunder i alle typer bransjer nyter godt av. KGH-servicen omfatter håndtering av import-, eksport- og transittdokumenter. Konsulenttjenestene består av AEO-sertifisering, klassifisering av varer, søknad mot myndigheter, lisenser, toll- og momsrutiner/diagnoser og andre tollspørsmål. Border Service representerer det ypperste, state-of-the–art, av grensehåndteringsløsninger til statlige etater.