- Vi står på egne ben

Larvik Havn har hatt en rivende utvikling, men vil gjerne seile sin egen sjø.

Publisert Sist oppdatert

- Jeg registrerer at Borg, Moss og Horten har innledet et samarbeid (j.fr. sak i MT 2-2011). Larvik Havns utvikling de senere år har imidlertid skjedd med sikte på at havna skal stå på egne bein og styrke det regionale næringsliv, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas i Norges nest største containerhavn.

Han understreker at havnen nå er en pilot i utvikling av nytt havnedatasystem, og han deler gjerne erfaringer i samarbeid med andre om det.

- Dette tar vi nå initiativ til. Hvis det er noe det er naturlig å samarbeide om så må det vel være IT, sier Jonas, og fortsetter:

- Vi er naturlig nok mer eller mindre i konstant utvikling, i takt med den trafikk vi tror kommer. De prosjektene vi ser pr. i dag er videreutvikling av containerterminalen og fornyelse av kraner, både på Revkaia og Kanalkaia. Men jeg ser ikke bort fra at vi kan komme til å gjøre noe mer på ro/ro siden, eller offshore, eller noe helt annet. Vi jobber dessuten bevisst på miljøsiden. Alle prosjekter må medføre at vi fremstår mer miljøvennlig enn før, og det er et helt nødvendig utgangspunkt for å kunne forbli en del av byen.

Viktig knutepunkt

Larvik håndterer i dag ca. 60.000 TEUs årlig. Kapasiteten ligger på 200.000 TEUs. - Med sentral beliggenhet på Østlandet og med firefelts motorvei til Oslo, er Larvik Havn et viktig knutepunkt mellom sjø- og landtransport. Larviksfjorden er også ideell for godstransport med enkel innseiling og effektive anløp. Sammen med store arealer, effektiv havnedrift og god infrastruktur er Larvik et logistikksenter i østlandsområdet, understreker Jonas.

Varetrafikken over havnen økte 21% ifjor. 1,9 millioner tonn gods ble lastet og losset. Antall containere endte på 57.900 TEUs, en vekst på 5% sammenlignet med året før. Etter noe nedgang i 2009, tok trafikken seg betydelig opp ifjor.

Importcontainere, som sto for 19%, mens eksportandelen var på 48%. Containertrafikken over Larvik Havn er tredoblet på ti år. Sammen med Ålesund ble Larvik Havn Norges nest største containerhavn i 2010.

Havnen har ukentlige anløp av containerlinjer på Antwerpen, Bremerhaven, Hamburg, Immingham og Rotterdam, samt ukentlig stykkgodstrafikk mellom Larvik Havn og norskekysten, Skandinavia og Baltikum.